24 maj 2022

Några mil från Malmö arrangeras Borgeby Fältdagar. I år kommer Agtech 2030 att vara på plats för att arrangera ett seminarium på temat: Drömmen om det perfekta gårds-kontrollrummet. 

Åskådare vid demonstration HIR Skåne

HIR Skåne

Foto av HIR Skåne

Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan för den professionella lantbrukaren. Här samlas svenska lantbrukare från stora delar av Sverige. Mässan erbjuder en unik kombination av utställande företag för lantbruk och trädgård, demoodlingar, praktiska maskindemonstrationer och seminarier. I år har Agtech 2030 fått äran att arrangera ett seminarium i ett av de kända seminarie-tälten. 

Drömmen om det perfekta gårds-kontrollrummet

Få yrkeskategorier måste ha så många strängar på sin lyra som en lantbrukare. En gård innefattar en mångfald verksamheter och delsystem som hela tiden förändras och som måste hanteras. Det handlar om växtodlingen, maskinerna, personalen, djurhållningen, handeln, vädret och mycket annat. Idag finns olika delsystem för styrning och analys av olika delar på gårdar. Det om saknas är ett användarvänligt sätt att fånga helheten.  

Under seminariet Drömmen om det perfekta gårds-kontrollrummet kommer dagens beslutsstödsystem att diskuteras. Begreppet beslutsstöd kommer att sopas undan eftersom idéer och kreativa analyser är lika viktiga som formella beslut. Vi kommer att skissa på en framtidsvision där hela gården finns som en digital tvilling i ett mobilt kontrollrum som alltid finns till hands i fickan. 

Vi ses väl på Borgeby Fältdagar?

Borgeby Fältdagar arrangeras den 29–30 juni och Agtech 2030 håller seminarium onsdagen den 29 juni klockan 17.00. Du hittar all information om mässan här.