Lönsamhet i odlingssystem

Text kommer från KSLA:S hemsida.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) bjuder in till en kunskapsintensiv eftermiddag, som belyser frågeställningar kring lönsamhet i odlingssystemet!

Inom jordbruket utvecklas brukningsmetoder som minskar energiåtgången, binder och lagrar in kol i mark och växter och samtidigt skapar en ökad biodiversitet både ovan och under jord. KSLA:s kommitté för morgondagens odlingssystem har som syfte att följa denna utveckling både internationellt och hos svenska bönder, med målet att ta fram ett underlag som, på gårdsnivå, hjälper lantbrukare att implementera sådana odlingskonceptet som även skapar ett ekonomiskt positivt utfall för företaget.

Som en del i detta arbete arrangerar KSLA detta webinarium där lantbrukare, forskare och rådgivare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring hur man kan värdera och utvärdera driftsekonomin i ett nytt odlingssystem. Man kan jämföra med processen som föregår beslutet att lägga om driften från ekologisk till konventionell produktion; man måste titta på hela växtföljden, på maskinsystemet och på gårdens förutsättningar. Det kommer bli en annan grödmix, nya kostnader men också kostnader som försvinner. Därtill kommer värdet av mellangrödor och reducerad jordbearbetning. Det kan bli sämre lönsamhet initialt, men över tid kommer den bli bättre.

I kommittén deltar: Per-Åke Sahlberg, Thomas Kätterer, Sture Gustavsson, Nina Pettersson, Per Ståhl, Göran Bergkvist, Stina Olofsson, Martin Krokstorp, Christian Hidén, Helene Oscarsson, Per Frankelius, Peter Sylwan och Sara Österman

Program

Moderator: Helene Oscarsson*, KSLA:s kommitté för morgondagens odlingssystem

13:00 Välkommen och introduktion
Sture Gustavsson*, KSLA

13:10 Att fatta ekonomiska beslut för företaget i en förändringsprocess
Sebastian Remvig, projektledare, Kunskapscentrum företagsledning, SLU

13:35 Vilket beslutsunderlag behövs vid omställning till ett förändrat
odlingssystem?
Mats Engquist, inspektor och driftledare, Hacksta Gård

13:50 Hur rådgivningen visar värdet av mellangrödor, fånggrödor och vall i
växtföljden
Stina Olofsson* och Emma Hjelm, projektledare, Greppa Näringen

14:05 Skillnad mellan fältresultat och gårdsresultat
Ulrik Lovang*, vd och rådgivare, Lovang Lantbrukskonsult

14:20 Exempel på gårdar som ställt om – hur har de räknat?
Johan Yngwe, rådgivare, HIR Malmöhus

14:30 Lönsamhet i odlingssystemet – hur påverkar det företagets lönsamhet?
Sture Gustavsson*, företagsrådgivare, SGMA

14:45 Diskussion och avslutning
*) Ledamot i KSLA

Anmäl dig här
  • Categories: Nyhet

    Nätverksträff: Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad

  • Categories: Evenemang

    5/6: Brand Bootcamp: Ny lagstiftning kring hållbarhetskommunikation

  • Categories: Nyhet

    Peter Borring om: Regenerativt Lantbruk