År 2017 skrev tidningen The Economist att data är den nya oljan. Sedan dess har synen på digitala data som en ovärderlig tillgång bara förstärkts. Vissa företag har varit framgångsrika med att kapitalisera på digitala data, medan andra företag ligger i startgropen för att bättre använda den data de samlar in. Lantbruk har legat i framkant i denna utveckling och med ökade krav på effektivisering och behov av att öka avkastningen så kommer utvecklingen i branschen att fortsätta. Men vad är värdet av data och hur kan man skapa affärsmodeller baserade på digitala data?

Mötet Emilia Lars Fredrik Per 28 sept 2022 IMG_5049-1920 (kopia)

Projektmöte hos Agronod med vd Emilia Lillieström, professor Fredrik Gustafsson (sensorinformatik) och professor Lars Witell (företagsekonomi).

Kan datadriven teknologi bidra till ökat värde för lantbrukaren?

Utmaningen som detta projekt tog sig an är att identifiera hur datadriven teknologi kan bidra till ökat värde för lantbrukaren. Redan Aristoteles insåg att en ägodel dels kunde ha ett värde ´genom att den kan användas av den som äger ägodelen (bruksvärde), dels genom att ägodelen kan bytas mot något annat (bytesvärde). Samma sak torde gälla digitala data. De kan skapa nytta genom egen användning (på gården) eller genom att den delges någon annan i utbyte mot pengar eller något annat. Mer komplext blir fallet då data delas från många till någon och denna någon sedan förädlar data till något värdefullt som inte hade kunnat skapas utan att just många delade data. I projektet undersöks hur värdet av data kan bestämmas, och hur värdet av data påverkas när det kombineras med data från andra datakällor. Projektet, som alltjämt pågår, bedrivs genom workshops med aktörer som är intresserade av att värdera och använda sin data i större utsträckning än vad som görs idag.

Samarbetspartners

Projektet drivs inom ramen för Agtech 2030 i samarbete mellan Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO), Agronod, AgroÖst samt Hushållningssällskapens förbund.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden