4 november 2022

Agtech 2030 var på plats när Elmia Lantbruk gick av stapeln i oktober. Under mässan demonstrerade innovationsplattformen två nyheter som ska underlätta för lantbrukaren.

Elmia Lantbruk arrangerades 19–21 oktober. Mässan lockade över 20 000 besökare och fler än 300 utställare presenterade nyheter och innovationer. Det var ett efterlängtat evenemang då branschen återigen kunde samlas fysiskt på Elmia i Jönköping.

Risken för markpackning kan minskas

Lantbruket har genomgått en positiv utveckling under de senaste trettio åren men trots det når inte skördarna sin fulla potential. Markpackning pekas ut som ett problem, vilket bland annat hämmar jordens vatteninfiltrationsförmåga, grödans rotutveckling, marklivet och syretillgången. Adam Gardell, student vid Linköpings universitet, har varit involverad i Agtech 2030:s innovation ”Compaction Prevention System” som kan detektera risken för markpackning. Han deltog under mässan och frågade besökarna vad de själva gör för att minimera markpackning.

– Många svarade att de försöker hålla nere vikten på maskin och last och att minska på lufttrycket i däcken. En del beskrev att de försöker undvika att köra när marken är fuktig eftersom den lättare packas då. De allra flesta är medvetna om problemet men tycker det är svårt att hitta insatser utan att offra effektivitet på fälten, säger Adam Gardell.

Vågdomkraften Newton.

Att tunga maskiner bidrar till markpackning kan tyckas uppenbart. Trenden visar dock att lantbrukets maskiner blir allt större och tyngre.

– Under 1970-talet vägde en typisk traktor mindre än 6 ton och idag är traktorer över 9,5 ton mer regel än undantag. Tröskorna har mer än tredubblat sin vikt under samma tidsperiod. Som tur är har däcken utvecklats i en riktning med större anläggningsyta och system för variabla lufttryck har börjat få spridning, berättar Peter Borring, styrelseordförande i Agtech 2030 och själv lantbrukare.

Trots dessa innovationer packas jorden om man exempelvis kör vid fel tidpunkt, har för mycket överlapp eller kör med för tunga laster. Lantbrukaren har därför behov av att veta vikten under axeln på ekipaget. Per Frankelius är processledare i Agtech 2030 och deltog under hela mässan. Han berättar att Linköpings universitet tillsammans med gårdarna Rotenberg och Tolefors har tagit fram en ny innovation.

– För att hjälpa lantbrukaren att kontrollera vikten på sina ekipage så har Agtech 2030 tagit fram en vågdomkraft som vi kallar Newton. Traktorn eller annan maskin placeras på ett plant underlag och därefter rullas vågdomkraften in under en av axlarna. Sedan är det bara att lyfta och läsa av displayen. Informationen ska hjälpa lantbrukaren att planera sitt arbete. Det här är en av två prototyper som vi visar på Elmia, säger Per Frankelius.

Beslutsstöd för driften av lantbruket

Under Elmia Lantbruk demonstrerades för första gången ”Agda” som står för Agtech Dashboard. Det är dels en webbaserad kontrollpanel, dels en digital plattform som ska hjälpa lantbrukaren att ha översikt över sina fält, djur och maskiner. Martin Stenmarck, projektledare på teknikföretaget HiQ, är delaktig i projektet och var på plats i Agtech 2030:s monter under mässan.

Martin Stenmarck demonstrerar ”Agda” under en teknikvandring.

– Gårdar har idag mycket information som måste analyseras och de hanterar många olika system. Även om viss integration görs så finns mycket kvar att göra. Tekniken bakom ena delen av Agda är utvecklad i samarbete med parkvakter i Kenya som har använt systemet sedan 2016 för att övervaka noshörningar, berättar Martin Stenmarck.

En intressant komponent i Agda är en webbaserad 3D-modell över gården och dess omgivningar, och redan nu har utvecklingsteamet integrerat foton och filmer som dyker upp när man klickar på olika delar av gården. Foton ger en statisk bild över en plats, exempelvis hur maskinerna ska stå uppställda, och uppsatta videokameror levererar mer dynamisk information. Systemet blir ett beslutsstöd för driften av lantbruket.

– Lantbrukaren får en bra översikt av sin gård och kan lättare planera arbetet med sitt team. Det är visuellt och enkelt att ta till sig informationen – man kan lätt se om solcellerna på ladans tak behöver fixas, eller om tröskan behöver tvättas och det går att göra en okulär besiktning utan att lämna kontrollrummet. Ambitionen är att väva in sensordata med diagram i modellen där till exempel GPS-halsband berättar var djuren befinner sig och fuktmätare ger en indikation om markfuktigheten, säger Martin Stenmarck.

Projektet utvecklas i ett samarbete mellan Agrotec, Vreta utbildningscentrum och Linköpings universitet.