5 september

I juni arrangerade Agtech 2030 en sommarföreläsning på Linköpings universitets campus med Victor Johansson, Produktchef digitala produkter på Energifabriken AB.

Temat var utblickar mot omvärlden med fokus på jordbruk och energi i Sydkorea. Victor gjorde en spännande exposé över allt från vätgasenergi till robotar och om hur jordbruk bedrivs i Sydkorea. Victor baserade sina utblickar på en vistelse i Sydkorea våren 2023.

Bakgrunden till resan var att Agtech 2030 fick en inbjudan av svenska ambassaden i Sydkorea att medverka på kongressen K.E.Y Platform 2023 i Seoul, Sydkorea 27-28 april. Victor representerade då Agtech 2030 som keynote speaker där han presenterade svensk och europeisk lantbruksteknik under rubriken ”An insight from Swedish Agtech”. Han gjorde två framträdanden, ett föredrag och en paneldebatt. Utöver det gjorde Victor studiebesök på gårdar runtomkring Seoul samt analyserade infrastrukturen för vätgas mm. Föreläsningen på Linköpings universitet i juni 2023 spelades in och finns nu tillgänglig. Victors presentation från kongressen finns också att se här.