1 september

Den 5 och 6 juli hölls årets upplaga av fältmässan Brunnby Lantbrukardagar utanför Västerås. Givetvis var Agtech 2030 på plats och drog fullt hus till sitt seminarium om energilagring och dess potentiella roll inom lantbruket.

Brunnby Lantbrukardagar arrangeras årligen av Hushållningssällskapet och beskrivs som Mellansveriges största mötesplats för professionella lantbrukare. Mässan är en plattform för kunskapsutbyte och utforskande av nya lösningar inom lantbruksteknik, och besöktes i år av drygt 6600 personer.

Seminarium om energilagring

Mathias Ericsson från företaget SoL och Energi, inledde seminariet ”Energilagringens betydelse och vilka möjligheter som finns att sälja reservkraft till Svenska kraftnät” med en presentation där han berättade om den affärsmöjlighet som har uppstått sedan Svenska kraftnäts tjänster för effektbalansering nu även har gjorts möjlig för mindre aktörer.

– Lantbrukare kan använda den effekt som finns i gårdens elanslutningar, och som idag inte används. Genom att installera ett batterisystem som motsvarar det effektutrymme som finns tillgängligt, så finns det en mycket god intjäningsmöjlighet. Kostnaden för en sådan installation är återbetald på ca 2 år, med dagens priser, säger Mathias Ericsson.

Seminariet som hölls båda mässdagarna, lockade en nyfiken och engagerad publik och Mathias höga förväntningar infriades.

– Det var många som var intresserade av att veta mer om hur det nu går att tjäna pengar på batterisystem, och vi fick flera intressanta frågor, berättar Mathias.

Agtech 2030 arrangerade seminariet tillsammans med SoL och Energi samt LRF där Kristian Petersson, Agtech 2030/LRF, stått för planeringen. Kristian kände sig också mycket nöjd med aktiviteten och att den gett ringar på vattnet.

– Flera lantbrukare som deltog på seminariet har idag gått vidare och köpt in batterier, vilket bidrar till att stabilisera elnätet, säger Kristian.

Monter med givande möten

Kristian bemannade även Agtech 2030:s monter tillsammans med kollegorna Peter Borring, Cilla Krantz, Karola Reuterström och Per Frankelius. Med deras breda expertis, fångade de in en rad angelägna problem och behov samt diskuterade nya innovationsprojekt. Enligt Kristian var montern välbesökt och många var nyfikna på Agtech 2030.

– När de fick reda på vad vi gör visade det sig att vissa hade idéer som de gått och funderat på, och andra hade kommit längre och redan tagit sin idé till en företagssatsning, avslutar Kristian.

Utöver montrar och intressanta seminarier var mässdagarna fyllda med maskindemonstrationer, fältvandringar bland försöksodlingar och givande samtal. Agtech 2030 träffade bland andra Yara, Agro Sörlmand, Nederstad gård, Agronod, Lovang Lantbrukskonsult, VBN Components och Väderstad.