Utvecklingen inom spektroskopi har betytt att innehåll och sammansättning av mer komplexa material, som jord, kan analyseras. Den miniatyrisering som skett inom både optik och elektronik betyder att det går att bygga små handhållna spektrometrar för några tusenlappar. Med en kvalitet som skulle kostat kanske 100 gånger mer och endast varit möjligt i laboratorium för några decennier sedan.

Designad för provtagning i fält

Företaget xSpectre AB har utvecklat en egen handhållen och mobilkopplad spektrometer för jordanalys. Spektrometern är byggd som en systemkamera, med utbytbara ljuskällor för att kunna utföra olika tester. Syftet med projektet var att utveckla, tillverka och testa en ny version av handhållen och mobilstyrd spektrometer utvecklad av xSpectre AB. Spektrometern är i första hand utvecklad för provtagning av jordegenskaper i fält eller på laboratorium.

Fokus för det genomförda projektet var design, utveckling och tillverkning av ny elektronisk hårdvara. Design och tillverkning skedde av kretskort som ersättning för enskilda komponenter i tidigare versioner. En stabiliserad och mjukvarustyrd energiförsörjning av ljuskällor av olika typ skapades. En ny mikroprocessor med inbyggda funktioner och kopplingar för LiPo-batteri installerades.

Ett moment var infästning av olika ljuskällor och provhållare med bajonettfattning och vidare ordnades en 5 pols koppling till ljuskällor för att möjliggöra informationsutbyte och bättre styrning. Ytterligare ett moment var design och tillverkning av kretskort för ljuskällor. Lika viktigt var design och tillverkning av skal med bajonettfattning för sammankoppling av processorenhet och ljushållare. Den plattformsoberoende mjukvaran för att styra spektrometern uppdaterades och anpassades för den nya mikroprocessorn. Jordprover samlades in och analyserats spektralt.

Vad som nu återstår är våtkemiska analyser för att kunna göra utvärderingar och statistiska tester av möjligheterna och pålitligheten av spektrala jordanalyser i jämförelse med traditionella metoder.

Samarbetspartners

Projektet skedde inom Agtech 2030 i samarbete mellan xSpectre och Miljömatematik i Malmö AB J2 Holding AB som underkonsult.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden