18 juni 2024

Detta arbete undersöker om mätning av vibrationer kan användas som övervakning av slitdelar för jordbearbetande redskap som använder sig av pinnar för att bearbeta jorden som till exempel pinnkultivatorer, kombinationskultivatorer och harvar. Syftet med denna typ av övervakningen är primärt att använda på framtidens autonoma maskiner som kräver uppkopplade sensorer för att inte arbeta med defekta redskap.

Att analysera vibrationsdata

Arbetet analyserar vibrationsdata som är insamlad med hjälp av accelerometrar. En serie mätningar på pinnar med hela respektive slitna spetsar har genomförts. Datan har sedan analyserats genom att undersöka förekomst av dominerande frekvenser samt deras amplitud.

Arbetets resultat indikerar att slitagedetektering av harvspetsar genom att studera vibrationer i systemet är möjligt. För att kunna avgöra om kvantifiering av slitagegraden är möjligt krävs dock ett betydligt mer omfattande genomförande med bland annat ett större antal mätningar och sensorer samt en mer djupgående analys.

Jag är glad att jag fick chansen att lära mig mer om ett så pass intressant arbetsområde som jordbruksindustrin är, då jag inte var så bekant med det sedan tidigare, och hoppas på att kanske jobba med något relaterat i framtiden. Trots att det var lite synd att vi inte hann hitta ett företag att göra arbetet tillsammans med var det ändå roligt att få arbeta helt fritt med en så praktisk uppgift som arbetet var. Säger Ebba Edenheim, en av rapportens författare.

En viktig del i utvecklingen

Ur lantbrukets perspektiv är detta en viktig del i utvecklingen av autonoma maskiner. Ett effektivare lantbruk kan ha nytta av autonoma maskiner på flera sätt, dels eftersom autonoma maskiner kan arbeta dygnet runt utan vila och lön och dels för att man kan använda mindre och lättare maskiner för att minska markpackning. Arbetet ser vi som en förstudie och ett test om denna metod kan fungera för att detektera slitna eller avbrutna spetsar. Vi ser ett positivt resultat från arbetet trots att metoden vi använde enbart undersöker en pytteliten del av vad som finns att undersöka inom området och skulle kunna vara något att arbeta vidare med och testa i andra förhållanden.  

Det har varit väldigt kul att få testa en idé under lite längre tid och såklart extra roligt att vi lyckades få bra resultat. Jag ser lantbruket som min största hobby och jag är glad över möjligheten att kombinera det med min utbildning. Alla timmar jag suttit och funderat i traktorn har faktiskt mynnat ut i ett examensarbete, lite häftigt ändå. Även om det finns saker som hade kunnat göras bättre och undersökas mer noggrant är jag väldigt nöjd med arbetet, säger Emil Björndahl, en av rapportens författare.

Inspiration till arbetet kommer delvis från resan till Agritechnica hösten 2023 med Agtech Sweden där andra företag visade upp sina idéer för autonoma maskiner och system för övervakning på dessa maskiner.  

Till rapport

Kontakt

  • Categories: Nyhet

    Agtech och AgroÖst på Brunnby Lantbruksdagar

  • Categories: Nyhet

    Bonadagen

  • Categories: Nyhet

    Almedalsveckan 2024