Innovativa processer har alltid en bakgrund och det finns skeden då konkreta problem, lösningar eller projekt ännu inte är tydliga, formulerade, igångsatta eller finansierade.

Kompetensmässig infrastruktur

Vidare finns situationer då projekt förvisso kommit igång men befinner sig i ett skört skede. Då är coachning och omsorg viktigt för att säkerställa att de inte tappar fart eller avbryts. Det var bakgrunden till projektet Projektledningsstöd initierades. Syftet var att resursförstärka ledningen för Agtech 2030 gällande dialog och framdrivning av existerande eller potentiella Agtech 2030-finansierade projekt, förmedla nya kontakter gällande nya och existerande innovationsprojekt m.m. Man kan betrakta projektet som kompetensmässig infrastruktur för andra projekt. Resultatet blev över förväntan. Flera projekt kom till eller promotades framgångsrikt. Ett exempel är Gasanalyser i jord. Ett annat är Nya stålkonstruktioner för lantbruket.

Ett nära samarbete

Projektet skedde inom ramen för Agtech 2030 och genomfördes av AgroÖst i samarbete med företaget Cilla Krantz Kompetens och Utveckling.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden