24 maj

Jordbrukstekniska föreningens Silverbillen går i år till Per Frankelius, innovationsledare i Agtech 2030.

Jordbrukstekniska föreningens belöning för framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk, Silverbillen, tilldelas Per Frankelius, innovationsledare i Agtech 2030. I deras motivering lyfter de Pers förmåga att presentera ny teknikforskning på ett underhållande och inspirerande vis. Framförallt att han på ett unikt sätt bidragit till att lyfta och sprida intresse för och kunskap om jordbruksteknik, såväl inom jordbruksnäringen som till nya grupper.

Per blev mycket glad för utmärkelsen och tycker det är en stor ära för Linköpings universitet, Agtech 2030, Östergötland och honom personligen att få Silverbillen.

– Vi har inom Agtech 2030 investerat nära 50 miljoner i innovationsverksamhet de senaste 4 åren tillsammans med 90 företag och organisationer och Silverbillen ökar motivationen ännu mer för att fortsätta arbetet att driva fram innovationer i lantbruket till gagn för både lantbruket och samhället i stort, säger Per.

Priset delades ut under Jordbrukstekniska föreningens årsstämma i Karlshamn, Blekinge den 22 maj 2023.

Tidigare mottagare av priset

Silverbillen har tidigare år gått till både företag och personer. 2012 gick den till Väderstadverken och 2008 till Lars Askling på Gothia Redskap för utvecklingen av maskinen System Camelion. 2003 fick Per Eke-Göransson utmärkelsen för optisk viktbestämning av grisar, och 2014 uppmärksammades Victor Johansson för den digitala innovationen Gårdskoll, en serie appar som ger koll på bränsleförbrukning, gödselhantering och ensilagekvantiteter.

Förening med lång historia

Jordbrukstekniska föreningen bildades 1927 och är en ideell förening för lantbrukare och andra som är intresserade av modern teknik i jordbruket. Föreningen gjorde under 1930-talet omfattande studier av arbetsmetoder vid vallskörd, torkning, skördetröskning och ensilering och under andra världskriget låg de bakom utbildning av reservtraktorförare.

År 1945 övertog Jordbrukstekniska institutet föreningens tillämpade forskning. I dag arbetar föreningen med årliga studieresor, ett stipendium för uppsatser från studenter vid svenska lärosäten, inspirationsseminarier samt utdelning av Silverbillen.