Isak Newton visade i sin bok Opticks från 1704 att ljus består av olika delar med olika våglängder. Dessa delar uppfattar vi som färger. Det synliga ljuset är en liten del av hela det så kallade elektromagnetiska spektrumet.

Artificiell intelligens

Alla material såsom en växt eller en bit jord absorberar elektromagnetisk strålning på olika sätt och reflekterar också tillbaka strålning med olika våglängder. Man talar därför om att olika objekt har olika elektromagnetiska signaturer. Det här projektet handlade om att utveckla ny kunskap om hur olika sådana signaturer relaterar sig till faktiska egenskaper hos exempelvis en gröda. Baserat på dessa nya kunskaper var tanken att utveckla idéer till nya tjänster för lantbrukare och rådgivare.

Visionen var att bereda vägen för att på sikt använda artificiell intelligens och machine learning i syfte att definiera mer exakta samband mellan sensordata exempelvis en grödas hälsostatus. Den visionen inkluderade metoden att kombinera spektrala data från satelliter eller drönare med data från jordprover, väderdata med mera. Det yttersta målet med projektet var att komma närmare hemligheten om vad som driver skördar och bidrar till kolinlagring.

Analytisk referensram som resultat

Projektet ledde till en analytisk referensram för analys av skördepåverkande faktorer som publicerades i Väderstads skriftserie ”Inför höstbruket” Projektet kom senare att bidra till ett större projekt ”AI i klimatets tjänst” som nu drivs av Hushållningssällskapet Skåne med flera partners.

Samarbetspartners

Projektet var ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Östergötland och T-Kartor. Även Linköpings universitet och Hushållningssällskapet Skåne bidrog i projektet. Dessutom fanns ”testpiloter” och ”bollplank” i form av lantbrukare vid Annelund, Fylla, Rotenberg Säteri, Åbylund, Glyttinge, Hyttringe, Vågerstad, Väderstad Farm, Kölbäck och Munkebo.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden