Det här projektet kretsade kring analyser av fält och växtodling som baserades på främst fem informationskällor: satellitbilder, sensordata genom fältstationer, observationer från lantbrukare eller rådgivare, jordprover samt skördekartering.

Tekniska lösningar skapar bättre beslutsunderlag

Även flygscanning och drönarbilder integrerades. Syftet var att etablera och nyttja en testbädd i form av utvalda lantbruksföretags åkrar – och i anslutning till dessa installera nya tekniska lösningar i syfte att skapa bättre beslutsunderlag för åtgärder på fälten under odlingssäsongen. Projektet handlade om att komma närmare ett svar på frågan om vilka faktorer som kan förklara totalskörd liksom skördevariation inom ett fält.

Vidare handlade projektet om att finna nya sätt att hålla koll på fälten så att man kan sätta in rätt insatser vid rätt tidpunkt med större precision än förut (jfr läglighetseffekten). Exempel på teknik kopplad till fältstationerna som nyttjades var kameror riktade mot grödan för analys av allt från tillväxt till insekter, jordsensorer och sensorer i dräneringsvatten. Under 2022 gjordes också insatser för att förbereda AI-analys av fält. Ett av informationsskikten var modellerade höjdmodeller.

Samarbetspartners

I projektet, som bedrevs inom ramen för Agtech 2030, deltog T-Kartor Geospatial AB, Hushållningssällskapet Östergötland, Linköpings universitet och ett antal lantbruk, däribland Hyttringe, Rotenberg och Klostergården.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg