19 april

I förra veckan arrangerade Agtech 2030 seminarium på temat djurteknik. Genom projektet ”EuroTier i olika perspektiv” besökte åtta studenter och unga forskare världens största djurteknikmässa i Hannover hösten 2022, och nu var det dags att presentera deras observationer kring bland annat grisskötsel, djurhälsa och hållbart foder.

Stort intresse

Statssekreteraren Dan Ericsson inledde seminariet med en videohälsning där han lyfte att innovationsfrågorna och tillämpningen av ny teknik är avgörande för vår förmåga att ha ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk. Att det finns intresse för frågan är det inget snack om. Evenemanget lockade 250 deltagare där ett 60-tal deltog på plats, i aulan på Campus Alnarp, och resten medverkade digitalt.

Kylda golv ger bättre komfort för grisar

Cecilia Hagberg, forskare vid RISE samt industridoktorand vid SLU, var en av teknikspanarna som deltog i projektet. I sin forskning tittar hon på våra djurhållningssystem i ett framtida klimat, framför allt djurstallar för grisar. Det gjorde att hon fastnade för ett holländskt företag som visade upp kylda golv för grisar under namnet Nooyen Pig Flooring.

– Innovationen kan vara svår att använda i en box med suggor och smågrisar då de har olika behov för termisk komfort, men i box eller del av box till lösgående och grupphållna grisar är innovationen intressant, berättade Cecilia.

En annan spaning Cecilia tog med sig var smarta värmelampor till smågrisar, som endast värmer golvytan efter inställd temperatur, vilket sparar energi jämfört med lampor som står på hela tiden.

Sensorer för bättre djurhälsa

Markos Managos, doktorand inom SustAinimal vid SLU, fokuserade på innovationer som berör djurhälsa och miljöpåverkan under EuroTier. Han lyfte bland annat två innovationer med koppling till sensorer där den ena, Pigxcel, med hjälp av kamerasensorer kan mäta grisars vikt, något som till exempel kan hjälpa till att upptäcka om en individ inte växer som den ska. Den andra var SoundTalks, där sensorer placerade i grisstallets tak kan ta in ljud som hostningar eller förändrad andning. Det gör att man tidigt kan upptäcka om djuren är sjuka.

Hållbart foder

Att producera mat till en växande befolkning, där arealerna inte direkt ökar, är en utmaning. Frida Hansson, John Engdahl, Frida Lindström och Hugo Eke-Göransson, studenter från Lantmästarprogrammet vid SLU, träffade ett företag på mässan som vill ta sig an den utmaningen. Better Insects Solutions har en idé som går ut på att föda upp svarta soldatflugor. Dessa har en otrolig foderomvandlingsförmåga och kort livscykel, vilket möjliggör en effektiv och intensiv produktion av foder till gris, fjäderfä och fiskar. Fluglarverna kräver visserligen en hög luftfuktighet vilket gör produktionen energikrävande, men studenterna resonerade att det samtidigt går att ha en effektiv produktion då livscykeln är kort.

Kor beskrivs ofta som de största miljöbovarna, och därför var företaget DSM med produkten Boever särskilt intressant för studenterna. De har tagit fram en mineral med ett metanreducerande enzym som ges till kor.

– Tester gjordes i samband med framtagningen av produkten där djurets utandningsluft mättes. Resultatet visade att metanproduktionen hade reducerats med 35 procent. Helt klart en viktig produkt för framtidens lantbruk, sa Frida Lindström.

Utveckling av sensorteknologi

Sensorer är ingenting nytt och många gårdar använder redan den tekniken. Studenterna Gustav Sjölund och Marcus Frankelius, Linköpings universitet, fastnade för företaget Lock SBE Farm Management System. De har inom utvecklingen av sensorteknologi tagit fram ett system som kan kontrollera redan utplacerade sensorer, allt från lampor till fläktar på gården.

– Vad de har gjort är att ta fram ett system som går att applicera på vilka sensorer som helst – helt enkelt applicerat ny teknik på befintlig teknik, sa Markus.

Utöver spaningarna från EuroTier bjöds deltagarna på intressanta föredrag av Carl Oskar Paulrud, DeLaval, och Oleksiy Guzhva, SLU. Carl Oskar bjöd på ett detaljerat föredrag kring de fysiologiska processer som sker vid mjölkning och Oleksiy problematiserade AI-utvecklingen ur ett energiperspektiv.

Bakom arrangemanget stod Agtech 2030 i samarbete med, SLU Alnarp, SustAinimal, Partnerskap Alnarp och RISE.

Se seminariet i efterhand

Ungefärliga hålltider

00:00 Välkommen till Alnarp – Catharina Alwall Svennefelt, SLU
07:15 Inspel från Regeringskanslier – Dan Ericson
12:35 Teknikens utveckling i lantbruket: Var står vi? – Per Frankelius, Karolina Muhrman, Agtech 2030
33:15 EuroTier i olika perspektiv – Cecilia Hagberg, Doktorand/SLU/RISE
51:30 EuroTier i olika perspektiv – Markos Managos, Doktorand/SLU/Sustainimal
1:05:45 EuroTier i olika perspektiv – Frida Hansson, John Engdahl, Frida Lindström, Hugo Eke-Göransson, Lantmästarprogrammet/SLU
1:34:50 EuroTier i olika perspektiv – Gustav Sjölund, Marcus Frankelius, Linköpings universitet
1:55:20 Konsten att anpassa teknik till biologi i realtid – Carl Oskar Paulrud, Dairy Development Director, DeLaval
2:20:30 Energieffektiv AI-utveckling: Hur ska vi tänka? – Oleksiy Guzhva, Universitetslektor, Inst. för biosystem och teknologi, SLU

Se inspelningen här