Lantbruket är en logistikintensiv bransch. Under många år har så kallade lastväxlare möjliggjort en rationell hantering av lantbrukets många olika typer transporter av insatsvaror och skördade produkter.

Inspirerat av flygtekniken

Lastväxlaren inkluderar en krok på en vikbar arm med vilken man kan dra upp och lasta av standardiserade flak eller containrar på en bärram. Systemet är snabbt och kostnadseffektivt. Men de lösningar som finns idag är relativt tunga och har låg verkningsgrad, vidare klarar de inte växling där det är lågt i tak.

Projektet handlade om att överföra kunskap från flygtekniken i form av en ny typ av långslagiga hydrauliskt ställdon och att utveckla principiellt nya lastväxlarkoncept. Utkomsten av projektet är en helt ny typ av lastväxlare, baserat på det nya oljesnåla Flexrow-ställdonet. Det har avsevärt lägre ställdonskrafter och kan arbeta energieffektivare. Det ersätter dagens ineffektiva stora och tunga cylindrar. Hela lastväxlaren kan byggas mer kostnadseffektivt och ca 40% lättare i jämförelse med en konventionell lastväxlare. Även en lägre pådragningsvinkel möjliggörs. Projektet bidrar till uppfyllandet av flera Agenda 2030-mål. Delar av lösningen är på grund av patentprocesser konfidentiella.

Samarbetspartners

Projektet var en förstudie inom ramen för Agtech 2030 och skedde i samarbete mellan Ivarssons i Metsjö, Landberg Solutions, Saab GN-Tech samt Avdelningen för fluida och mekatroniska system (FLUMES) vid Linköpings universitet.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg