17 juni 2024

Fredag till söndag 23-25 maj gick årets Landsbygdsriksdag av stapeln på Rosvalla arena i Nyköping. Landsbygdsriksdagen som är en av Europas största mötesplatser för landsbygdsfrågor har varit ett återkommande evenemang sedan 1989 och arrangeras av organisationen ”Hela Sverige ska leva” med syfte att blicka framåt och lyfta upp behoven i Sveriges landsbygder.

Innovationer i lantbruket är en säkerhetsfråga

I år var det ca 700 besökare, utställare och föredragshållare som deltog och det var ett späckat program med stor utställning, mängder av föredrag att lyssna på, debatter med EU-politiker – och även inspirationsresor till företag på landsbygden i Sörmland.

Agtech Sweden fick äran att hålla ett föredrag tillsammans med LRF som hade tema ”Säkerhet” på sina två seminariepass under lördagen. Det första av LRFs pass hade rubriken ”Sveriges godaste försvar”.

Vid detta seminarium pratade Jenny Asplund, projektledare för KSLAs försörjningsberedskapsprogram och Johan Lagerholm, ordförande för LRF Sörmland om landsbygdens och de gröna näringarnas vikt i den nya tidens försvarsförmåga. Jenny gjorde bland annat en intressant jämförelse mellan Sverige och Finland, som har ett beredskapslager som de redan idag kan släppa tex. utsäde från de år som har varit särskilt dåliga för lantbruket. Därmed kan de upprätthålla en stabilitet som vi inte har möjlighet till i Sverige, eftersom vi har monterat ner vårt beredskapslager. Jenny lyfte även att konkurrenskraftiga företag är A och O för säkerheten och att myndigheter måste ha ett främjande och inte restriktivt tänk när det gäller investeringar som kan främja robustheten. Budskapet var mellan raderna att så inte alltid är fallet idag.

Under det andra av LRFs pass, där Agtech Sweden medverkade, var rubriken ”Innovation i lantbruket är en säkerhetsfråga”. Att lantbruket spelar stor roll för landets beredskap i händelse kriser, katastrofer eller rentav krig är de flesta medvetna om. Men lantbruket har också en annan viktig roll nämligen som förebyggande faktor. Skälet är följande: Lantbruket är grunden för strategiska resurser i samhället, inte minst mat och energi, och om dessa resurser skulle bli bristvaror ökar risken för spänningar och konflikter i samhället. Flera konflikter i historien har också en bakgrund i brist på mat och energi, dvs att priserna för dessa resurser stiger. Därför behövs innovation inom lantbruket.

Grön näring, en samhällsbärande verksamhet

Föredraget som hölls av oss, Karolina Muhrman och Per Frankelius, inleddes med att lyfta fram de gröna näringarna inledningsvis utifrån ett innovationsperspektiv och visa att vi ligger i framkant och har en hög innovationsgrad inom de gröna näringarna. Vi lyfte även vikten av de gröna näringarna i samhället såväl under normala omständigheter som under icke normala omständigheter. Det gröna näringarna kan levererar såväl mat som fiber och energi, något som är en sammahällsbärande verksamhet!

Vidare fortsatte vi att diskutera säkerhetsaspekter utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi lyfte både utmaningar för driftsstörningar beroende på klimat och utmaningar beroende på andra orsaker, t.ex. hur det väldigt digitala och uppkopplade lantbruket också är sårbart för cyberattacker. Vi pratade också om sårbarhet beroende på stöld, sabotage och krig.

Avslutningsvis visade vi flera exempel på ny teknik som kan lösa många av de utmaningar och hållbarhetsproblem som lantbruket måste hantera, t.ex. teknik för bevattning, dränering, minskad användning av växtskydd, fossilfrihet, produktion av inhemska insatsvaror m.m. Vi avslutade seminariet med en diskussion om vikten av fortsatt innovationsförmåga i jordbruket för att både vara konkurrenskraftigt och ha en god beredskap. Men vi underströk att det många gånger är en utmaning för jordbrukare att ha råd att investera i den nya tekniken som kommer ut på marknaden.

Vi medverkade även i seminariet med rubriken ”Nya affärsmöjligheter i ett förändrat klimat – Hur får vi mat på bordet?” som Länsförsäkringar Sörmland arrangerade. Här fördes en diskussion i tre perspektiv under ledning av Annika Berglund, på Länsförsäkringar: Per Frankelius inledde med ett inspel om den internationella bilden. Fokus låg här på vad ett varmare och mer oberäknerligt klimat får för konsekvenser på världens jordbruk. Här pekades på stora möjligheter för svenskt lantbruk, eftersom vi är lyckligt lottade jämfört med t.ex. södra Europa. Sedan tog Johan Varenius, Agro Sörmland över och visade hur man kan arbeta i en region för att stimulera utveckling av lantbruket. Efter att ha presenterat Agro Sörmland målade han upp en historisk bild och visade att landskapet alltid varit föremål för brukande. Varje insats i landskapet görs efter tidens behov, menade Johan och slog ett slag för ”freedom to farm”.  Han redogjorde även för målkonflikter i politiken men gick sedan över till konkreta exempel från Agro Sörmlands värld.

Därefter berättade Peter Reuterström hur man kan se på saken från den enskilda gårdens perspektiv. Han presenterade bland annat ett nytt projekt om reglerad dränering. Han redogjorde för en rad områden där omvandlingstrycket är högt: Att fasa ut fossil energi, nya odlingssystem, växtförädling, insatser för biologisk mångfald. Han underströk att allt kostar. Ska man genomföra den ”omställning” som många talar om skulle det kosta han och Stora Lövhulta ca 6 miljoner kr per år. Frågan låg i luften: Hur ska det kunna betalas?

  • Categories: Nyhet

    Agtech och AgroÖst på Brunnby Lantbruksdagar

  • Categories: Nyhet

    Bonadagen

  • Categories: Nyhet

    Almedalsveckan 2024