15 juni 2022

Affärsmodeller för kolsänksrätter, certifiering och produktion av både biokol och hydrokol – det var några av ämnena som lyftes under ett kunskapsladdat seminarium på Vreta Kluster.

Det talas alltmer om biokol. Inte bara inom lantbruket, utan också bland branscher och industrier som vill kompensera för sina koldioxidutsläpp. Många är helt enkelt intresserade av biokolets användningsområden, kolsänkor och affärsmöjligheter – både inom och utanför lantbruket.

Seminarium om biokol på Vreta Kluster

Biokol seminarium på Vreta Kluster

Diskussion under ledning av Henric Andersson, Envinn

Experter delade på sin kunskap om biokol och hydrokol

Under ett seminarium den 8 juni samlades nyfikna, kunniga och intresserade deltagare på Vreta Kluster för att lyssna till en späckad programlista med talare från Svensk kolinlagring, biokol.se/BIoMacon, Biototal, Econova, SLU, Hushållningssällskapet och Carbon Future. Seminariet sändes även live på Vreta Klusters YouTube-kanal där flera digitala deltagare följde seminariet.

Dialog om framtida satsningar

Efter seminariet hade publiken möjlighet att delta på en samverkansdiskussion under ledning av Ian Hamilton, Cleantech Östergötland. Syftet med samverkansdiskussionerna var att öppna dörrar för ytterligare samarbeten och utvecklingsprojekt på temat.

– Det var kul att det var så många som deltog på samverkansdiskussionerna. Det resulterade i fyra till fem potentiella projektidéer på temat, berättade Helene Oscarsson, Eventansvarig på Vreta Kluster.

Seminariet arrangerades av Agtech 2030, Envinn och Vreta Kluster genom projektet Biokol kunskapslyft vid Agtech 2030.

Se det kunskapsladdade seminariet om biokol här