3 juni 2024

Anders Ivarssons i Metsjö AB tilldelas Silverbillen för 2024.

Företaget har under många år bedrivit ett omfattande och innovativt utvecklingsarbete vad gäller såväl transportkapacitet, säkerhet samt system som avsevärt minskar de skadliga effekterna av markpackning. Detta arbete är särskilt angeläget mot bakgrund av att den pågående strukturrationaliseringen i svenskt lantbruk ställer all större krav på effektiva logistiksystem.

Jag tackar ödmjukt för detta fina pris. Det är jag väldigt tacksam för, jag har ju ägnat mitt liv åt det här, säger Anders.

På Metsjö jobbar dem mycket med produktutveckling varje dag och de ständiga förbättringarna av deras produkter har bland annat lett fram till att en studie från RISE finansierad av Agtech har visat en fullastad MetaQ 75 med dubbelt så stor last fortfarande har ca 50 % lägre marktryck än en konventionell vagn. Studien visar även att deras flakväxlare MetaFlex har lika lågt marktryck som MetaQ vagnarna. Det är en viktig teknisk milstolpe eftersom flakväxlaren tidigare alltid ansetts ha en hög markpackning på grund av sin höga egenvikt. Deras låga markpackning beror bland annat på hur deras fjädrande kommunicerande kärl teknik är uppbyggd samt deras förmåga att ta en hög last med en låg egenvikt.

Studien heter: Algerbo & Gilbertsson (2023). Nya transportlösningar för minskad markpåverkan. RISE, Agtech Sweden.

  • Categories: Nyhet

    Rapport: Frekvensanalys av vibrationsmätningar med accelerometer

  • Categories: Evenemang

    26/6-27/6: Borgebyfältdagar 2024

  • Categories: Nyhet

    Studiebesök på Vreta utbildningscentrum