20 oktober 2023

Sverige var starkt representerat vid den internationella rapskongressen i Sydney, Australien (IRC2023), som ägde rum i slutet av september.

Gruppbild på åtta deltagare på kongress

Den svenska delegationen samlad. Från vänster: Ann-Charlotte Wallenhammar (Hushållningssällskapet), Johanna Fonskov (Lantmännen), Zahra Omer (Hushållningssällskapet), Anneli Kihlstrand (Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare), Albin Gunnarson (Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare), Raj Chongtham (SLU), Bodil Jonsson (Sveriges Frö- och Oljeväxt-odlare) och Kristina Forsberg (Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare).

Den 24-27 september genomfördes en internationell rapskongress i Sydney, Australien: The 16th International Rapeseed Congress (IRC2023), där 530 deltagare från 31 länder deltog. Med på kongressen var bland andra Albin Gunnarson och Anneli Kihlstrand, båda från Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, samt Ann-Charlotte Wallenhammar från Hushållningssällskapet och AgroÖst – som alla är en del av Agtech 2030.

Albin Gunnarson är styrelseledamot i GCIRC, Global Council for Innovation in Rapeseed and Canola, som anordnar världskongressen. Albin både utser och medverkar i de vetenskapliga kommittéerna och han ansvarar, tillsammans med övriga i styrelsen, för programmet.

– En snackis i år var det norska godkännandet av Aquaterra Omega-3-olja. Jag noterade också att det var ett stort fokus på genetik i olika former, säger Albin om kongressen.

Föredrag om klumprotssjuka

Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet och AgroÖst, var en av föredragshållarna och höll hela tre föredrag om klumprotssjuka och hur det kan hanteras. Det ena föredraget ”Prevalence of clubroot in European oilseed rape areas” handlade om en sammanställning baserad på frågor som hon hade ställt till kollegor och fått svar från 8 länder som visar att andelen smittade fält ökar, sorter med resistens används, och att isolat som bryter resistensen rapporteras från samtliga. Det andra föredraget ”Molekylar tools pave the way for IPM solutions of clubroot in oilseed rape” redogjorde för det fantastiska jordtest som Ann-Charlottes team har utvecklat vilket ger odlaren råd om vilken sort som ska odlas. Hon berättande om sitt arbete med att testa resistenta sorter i jordar med olika mängd smitta. Resultaten är grunden till de nya rekommendationerna för att tolka analysresultat.

– I mitt sista föredrag ”Intercropping organic oilseed rape with annual legume crops increases N-availbility” presenterade jag resultat från EkoForsk-projektet med skörd 2022, där vi samodlat åkerböna, blålupin, foservicker och en blandning ettåriga arter, med olika tekniker och resultat, säger Ann-Charlotte.

Ann-Charlotte hade också, tillsammans med sin kollega Zahra Omer, två postrar om svampar som orsakar torröta, som är ett mycket stort problem i Australien.

Inspirerande kongress

Anneli Kihlstrand, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, var en av deltagarna som tyckte att rapskonferensen var mycket inspirerande.

– Nätverkandet med andra forskare var en stor del av behållningen med vårt deltagande, säger Anneli.

Albin Gunnarsson lyfte särskilt professor Deborah Rondaninis från University of Buenos Aires föredrag.

– Hon tog upp allvaret i världen med stigande temperaturer, men där rapsen glädjande nog klarar sig bättre än spannmål, säger Albin.