4 Juni 2024

Den 31 maj samlades vi i Väderstad för en internationell IndX-dag under ledning av Linköping Science Park. Upplägget var att ett antal start-ups inbjöds pitcha sina tjänster och produkter inför följande företag: Väderstad, Toyota och Huskvarna.

Robin Eriksson, Program manager IndX, Science Park, introducerade dagen tillsammans med Lena Miranda, vd i Science Park. Lena slog ett slag för Agtech Sweden i sitt anförande.

Johan von Mecklenburg, Vice Precident R&D, Väderstad, hälsade välkommen till Väderstad och gav en introduktion till företaget inklusive historisk exposé. Flera av företagets introducerade maskiner genom åren har fördubblat kapaciteten. Han berättade att de säljer 6500 maskiner per år och 1 miljon delar. Bland ledstjärnor i företaget finns tillgänglighet, tillit, kvalitet och innovation. Deras produkter ska vara ”carefully selected and tested” och de siktar ofta på ”resource efficiency and precision”. Det övergripande nyckelordet för deras inriktning är ”outstanding emergence” dvs att få fart på odling så fort man skördat årets gröda

Hållbarhetschefen Elin Isekus, Head of Sustainiability, Väderstad, gick sedan igenom hur Väderstad ser på hållbarhet.
De arbetar med fyra perspektiv, fyra P: People, Planet, Product och Profit. Dessa fyra P arbetar det med dels internt, dels externt.

Målkonflikter inom ett hållbarhetsperspektiv

Nästa talare var Nina Pettersson, Chief Agronomist, Väderstad, som i sitt Keynoteföredrag berättade om olika målkonflikter som finns i ett hållbarhetsperspektiv. Hennes huvudtema var annars betydelsen av jordhälsa. Hon inledde med att peka på tre huvudområden: En växande befolkning i världen som behöver två saker som jorbruket erbjuder, nämligen mat och energi, Klimatförändringar som leder till brist på markfukt eller ibland för mycket vatten i jorden samt Hållbar produktion, dvs att få ner negativ klimat- och miljöpåverkan när företag som Väderstad producerar sina produkter. Hon talade mycket om Carbon Farming och sa att ett enda hektar kan innehålla 50 ton bundet kol. Vidare pekade hon på god markstruktur och betydelse av ”no soil compaction”. Hon återkom gång på gång till växternas rötter ”The roots builds the yield”.

Efter denna keynote var det dags för pitchar från de olika företagen.  

 • Elementag (Italien): Nanomarkörer som smälter in i vilket material eller produkt som helst, för att göra det spårbart, autentiskt och för att bekämpa förfalskning. De använder XRF som detektor.
 • Redigo Carbon (Polen): Hållbarhetsplattform som hjälper företag att mäta koldioxidavtryck med hjälp av AI-verktyg, sömlöst integrera med befintliga system.
 • Ensotech: SaaS-plattform som hjälper företag att hantera elkostnader, dokumentation och rapportering. Genom hantering av nätkontrakt.
 • Northhouse: Plattform som hjälper till att upprätta, underhålla och förankra styrande dokument som stödjer efterlevnad av regelverk som ESG och AML.
 • Elain: Logistik CO₂-spårning, erbjuder exakta, automatiserade utsläppsdata för försändelser, mottagare och transportörer. Bolaget kom ur Scania.

Efter företagens pitchar gick vi över till ”Speed ​​dating” mellan nystartade företag och partners som ägde rum i olika grupprum. Efter en god hamburgerlunch väntade maskinvisning och demo. Vi fick se Carrier in action liksom TopDown, Spirit, Tempo och Proceed. Dessa maskiner drogs av olika tuyer av traktorer, däribland en fyrbandare i form av John Deere 4RX som betingar ett pris på ca 4 miljoner.

Väderstad bjöd på en fantastisk inramning av IndX i hållbarheten och lantbrukets tecken. De Startup-bolag som presenterade visade på båda avancerad teknologi och smarta lösningar för att skapa ökad hållbarhet i sin verksamhet. Ser fram emot att höra mer om framtida projekt och storbolagen omsätter detta i sina verksamheter. För Agtech Sweden är detta en bra möjlighet att knyta vidare kontakter och även  spana på nästa projekt som kan komma lantbrukaren till nytta, säger Oscar Spaak, Innovationsblockledare för teknisk push and pull på Agtech Sweden, Linköping Science park.

Från Agtech Swedens kärnorganisation medverkade Oscar Spaak, Kristian Petersson och Per Frankelius.

 • Categories: Nyhet

  Rapport: Frekvensanalys av vibrationsmätningar med accelerometer

 • Categories: Evenemang

  26/6-27/6: Borgebyfältdagar 2024

 • Categories: Nyhet

  Studiebesök på Vreta utbildningscentrum