Innovativa företag kan uppnå framgångar men långt ifrån alla håller i sin framgång En del lyckas med det medan andra tynar bort, blir uppköpta eller lägger ner mer abrupt.

Vad hände med de innovativa företagen?

Det är intressant att spekulera kring eller helst reda ut orsaken till att vissa innovativa företag lade ner eller blev uppköpta eller vad som nu hände med dem. Satsade de inte på export? Blev de utkonkurrerade? Fortsatte de med för små maskiner som inte passade strukturomvandlingen? Blev tekniken i deras konstruktion föråldrad? I det här projektet ställs alltså denna fråga: ”Vad hände med ett antal företag som en gång i tiden var innovativa och framstående men som inte fortsatte att finnas som frodigt bolag”.

Projektet innebär nyttjande av historiska källor och innehåller också kreativa och analytiska diskussioner. Projektet pågår och kommer leda fram till en rapport med beskrivningar, analyser och slutsatser .

Projektidé från det framgångsrika Östgötska företaget

Projektet drivs inom Agtech 230 av företaget Per Thunström texter & bilder i samarbete med Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Idén till projektet kom från Väderstad AB.  

  • Categories: Evenemang

    26/6-27/6: Borgebyfältdagar 2024

  • Categories: Nyhet

    Studiebesök på Vreta utbildningscentrum

  • Categories: Nyhet

    Gymnasieelver på Vreta utbildningscentrum