Den 26 mars hade utställningen ”Artificial Intelligence IRL” premiär på Sveriges ambassad i Washington DC, dvs. i den magnifika byggnaden House of Sweden. 

Den produceras av Svenska Institutet i samarbete med Agtech Sweden, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges forskningsinstitut (RISE) och Sveriges ambassad i USA med stöd från deltagande organisationer och företag i utställningen. Utställningen fokuserar på tre områden: 1) den gröna omställningen med fokus inte minst på jordbruk, 2) hälso- och sjukvårdsområdet samt 3) säkerhetsfrågor och demokrati. Agtech Sweden hade valt ut följande exempel på innovativa aktörer inom svensk lantbruksteknik,  DeLaval , VäderstadEkobot, Solvi, Flox Robotics,  Smart Agritech Solutions och Agtech Sweden.

Vart och ett av dessa företag presenterar hur de använder AI som en del i sina tekniska lösningar. I utställningen beskrivs också projektet Lodyn med följande aktörer bakom sig: Lund University, T-Kartor, Linköping University, Niftitech, Lawbase, EFFORT, and the Rural Economy and Agricultural Societies (Hushållningssällskapet).

Vid invigningen den 26 mars kom ca 130 gäster, varav journalister från bland annat The Washington Times, K Street Magazine och Voice of America. Även representanter fanns på plats från följande:

•    DeLaval, Solution Manager North America

•    U.S. Department of State – Artificial Intelligence Policy Coordinator and Foreign Affairs Officer

•    U.S. Department of Commerce – Deputy Director, US Congress – Staffer Foreign Policy

•    Delegation of the European Union to the US – Research and Innovation Officer

•    IDB – Inter-American Development Bank Head of IDB TechLab

•    French-Americn Chamber of Commerce – Executive Director

•    US Senate – Advisor

•    House of Representatives – Counsel

Flera ambassader hade representanter på plats, bland annat Ministry of Agriculture, Fisheries and Food / Embassy of Spain to the USA – Attaché of Agriculture, Fisheries and Food, Italienska ambassadens attaché för ”agriculture and food samt representanter från Finland, Belgien, Litauen, Portugal och Schweiz.

”Svenska Institutet som bekostar och arrangerar är mycket nöjda med att ha med Agtech och har satt de montrarna och information om Lodyn med EFFORT i centrum. Här i Washington fick Agtech mycket beröm. Per och Karolina nämndes särskilt till mig av Svenska Institutets ställföreträdande chef och andra anställda. De var mycket imponerade och nämnde att de tyckte sig ha fått outstanding feedback och support. Agtech nämndes i övrigt såväl av ambassadören i hans tal i samband med invigningen som av handelsdirektören Hjertberg under vårt rundabordssamtal.”, rapporterar Peter Sävblom medverkande från Agtech Sweden, vid invigningen.

Under rundabordssamtalet slog Sävblom ett slag för Agtech Sweden:
”Jag poängterade att Agtech i sig omfattar ca. 100 olika företag och organisationer, samt ingår i ett universtitetsamarbete med Lund och Uppsala (förutom givetvis LiU) och med betydande forskningsuniversitet i Afrika, SA, Makerere, UR och U. Nairobi, samt samarbetet med FN genom UNDP och UNOOSA och kontakt med FAO. Det antecknades flitigt runt bordet.” Sävblom tillade: ”Likaså poängterade jag att de bolag och de produkter och innovationer som Agtech redan resulterat i förtjänade att uppmärksammas även i USA för att beredas en marknad här. Där åtog jag mig också att bistå ambassadens handelsfrämjare att söka få federal acceptans genom HS.”

Utställningen kommer att pågå i ett helt år och utgör en viktig milstolpe i Agtech Swedens internationella verksamhet. Planer finns på fler liknande utställningar men vi återkommer om det.

Samtliga talare som medverkade under invigningskvällen:

•    Urban Ahlin. Ambassador of Sweden to the United States,

•    Anna Rudels, Deputy Director General at The Swedish Institute

•    Per-Arne Hjelmborn, Director General for Trade at the Swedish Ministry for Foreign Affairs

•    Molly Wright Steenson, Professor and Director of American Swedish Institute

•    Evan Tachovsky, Global Director of Data Labs, World Resource Institute

•    Greg Singleton, Chief Artificial Intelligence Officer, US Department of Health & Human Services