31 maj 2024

Text tagen från I.S.A.A.C

I årtionden har lantbruket framgångsrikt använt sig av avancerad rymdteknik för att effektivisera det dagliga arbetet på gårdarna, åkrarna och i skogarna. Men mer finns att göra och nu ska svenska rymd-uppstickaren I.S.A.A.C. hjälpa Agtech Sweden att skynda på omställningen och utvecklingen av lantbruket och de gröna näringarna.

Agtech Sweden, som koordineras av Linköpings universitet, är en innovationsplattform med fokus på utveckling av teknik för ett hållbart lantbruk. Huvudfinansiärer är Vinnova, Linköpings universitet och Region Östergötland. Det ingår närmare 100 företag och organisationer i Agtech Sweden och nya partners tillkommer hela tiden. Nu: I.S.A.A.C.

– Inom Agtech Sweden har vi flera projekt med koppling till rymden. Vi har exempelvis utvecklat djursensorer försedda med GPS och system för att förhindra markpackning genom sensordata från satelliter. Samarbetet med I.S.A.A.C. gör att vi nu kan expandera vår strävan att berika lantbruket med rymdteknik, säger Karolina Muhrman, organisationsledare i Agtech Sweden.

Målet för Agtech Sweden är att utveckla nya innovationer som kan bidra till ett (ännu mer) hållbart lantbruk. Bland fokusområdena finns uppkopplade sensorer, klimatsmart energi, visualisering och bildanalys samt AI. Men även andra områden som rör tekniska innovationer för ett hållbart lantbruk är av intresse inom initiativet. Lika viktigt som innovationsprojekten är att stimulera människor att intressera sig för lantbruksteknik. Därför satsar Agtech Sweden på en bred palett av insatser och aktiviteter.

Rymden och lantbruket har en gemensam historia. Lantbruket nyttjade GPS innan systemet ens var färdigt. Lantbruket nyttjade satellitbilder före de flesta andra branscher. Vidare hade lantbruket självkörande fordon långt före Google. Flera robotar nyttjar lidar som utvecklades för bl.a. scanna månyta, säger Per Frankelius, innovationsledare i Agtech Sweden

I.S.A.A.C. har framgångsrikt hjälpt flera andra företag och organisationer att navigera och accelerera sin användning av avancerad rymdkunskap i nya applikationer här på jorden.

Vi är mycket stolta över samarbetet med Agetch Sweden och vi hoppas tillsammans kunna frigöra innovationer som först är avsedda för rymden att nu göra verklig nytta inom lantbruket och de gröna näringarna, säger Mattias Hansson, VD, I.S.A.A.C. AB.

I.S.A.A.C. har också sedan tidigare ett upparbetat samarbete med astro-agronomen och forskaren vid tyska rymdstyrelsen (DLR), Tor Blomqvist – för alla nya och spännande möjligheter kring hållbar produktion, lagring och tillredning av mat och dryck i rymden.

Samarbetet med Agtech Sweden stärker ytterligare möjligheterna för I.S.A.A.C. och Sverige att spela en betydande roll i det matnyttiga nya rymd-racet.

  • Categories: Nyhet

    Rapport: Frekvensanalys av vibrationsmätningar med accelerometer

  • Categories: Evenemang

    26/6-27/6: Borgebyfältdagar 2024

  • Categories: Nyhet

    Studiebesök på Vreta utbildningscentrum