22 maj

Kan visualisering och bildanalys hjälpa till att forma framtidens lantbruk? Absolut menar Maja Meurling som precis rekryterats till Agtech 2030. Hon ska leda ett nytt innovationsblock inom visualisering som visar sig vara ett kraftigt verktyg.

Maja Meurling är senaste tillskottet i Agtech 2030 och leder sedan 1 maj innovationsblocket Visualisering och bildanalys. En roll som går ut på att vara länken mellan Visual Sweden och Agtech 2030.

– Om vi ser ett projekt i Visual Sweden som kan vara intressant för lantbruket, eller vice versa, kommer jag föra samman användare och lösning. Jag kommer även projektleda de Agtech 2030-projekt som har koppling till visualisering och bildanalys, säger Maja.

Idag jobbar hon som kommunikatör på Linköping Science Park och har en bakgrund i marknadsföring och kommunikation. Maja har arbetat brett inom Linköping Science Park med bland annat projekt inom till exempel sakernas internet (IoT) och AI. Hon beskriver sitt nya uppdrag som kul och utmanande trots att hon inte har så stor erfarenhet av lantbruk.

– Det är alltid spännande att få ta del av ett nytt område, och jag ser fram emot att lära känna bolagen och lantbrukarna vi jobbar med. Jag kommer även få lära mig mycket nytt och få chansen att arbeta med en grupp ambitiösa personer, så jag är taggad på att komma i gång, säger Maja.

På frågan vad hon ser för utmaningar beskriver Maja visualisering som ett kraftigt verktyg då det både kan vara en lösning i sig, och ett sätt att identifiera andra problem och lösningar.

– Genom att visualisera en process kan vi få syn på nya saker. Visualisering är också en kraftfull metod för att kommunicera med människor som saknar specialkunskaper inom ett område, berättar Maja.

Vidare menar hon att Agtech 2030 kan spela en avgörande roll i att bidra till lösningar inom lantbruket. Ett av dess styrkor är närheten till lantbrukarna.

– Ofta vet ju slutanvändaren bäst vad de behöver. Och vi har, med våra stora nätverk av forskare och teknikbolag, möjlighet att matcha lantbrukarna med någon som faktiskt kan förbättra och förenkla deras arbete, avslutar Maja.