En viktig faktor för att säkra ett produktivt och hållbart jordbruk är att placera frön på optimalt radavstånd från varandra. De flesta såmaskiner har dock ett fast radavstånd. Det här projektet ledde fram till Flexrow, ett nytt koncept för dynamisk justering av radavståndet i jordbruksmaskiner.

Inspirerat av flygtekniken

Jordbrukaren kan snabbt växla mellan olika avstånd mellan raderna bara med ett knapptryck. Ingen manuell insats behövs. Hemligheten är en ny typ av patenterat hydrauliskt så kallat ställdon som tagits fram av flygtillverkaren Saab i Linköping. Inuti ställdonet, finns två korta hydraulcylindrar, som ”klättrar” på en fast stång med hjälp av hydrauliska klämförband. På detta sätt kan ställdonet matas längs stången fram och tillbaka. Det tekniska konceptet möjliggör också en ny typ av ihopfällningsmekanism där man packar samman såenheterna under transport på vägar. Projektet handlade om att skapa en demonstrator utifrån den ur flygtekniken sprungna uppfinningen. Projektet har lett fram till flera nya patent och skapat stor uppmärksamhet i internationell lantbrukspress. Efter projektet är målet att bygga en försöksmaskin. 

Flera aktörer i samarbete

Projektet drevs inom Agtech 2030 och var ett samarbete mellan Saab Ventures, Hushållningssällskapet och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet. Även Landberg Solutions och GN Tech medverkade liksom Avdelningen för fluida och mekatroniska system (FLUMES) vid Linköpings universitet. 

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden