Att driva innovationsprocesser inom den gröna sektorn kräver stora insatser om man siktar på att konkurrera globalt.

Ett konferensrum

Ett skräddarsytt rum för innovativa processer skapades vägg i vägg med en prototypverkstad på Väderstad.

Innovativa miljöer

I det sammanhanget spelar innovativa miljöer roll. Vi ser sådana växa fram runt om i världen. Det handlar om både kollektiva miljöer såsom science parks och om enskilda företag som skapar sin egen innovationsmiljö, ibland i form av byggnader kallade ”innovation centers”. Baserat på människans behov av stimuli för att prestera innovativa koncept konkretiserades i detta projekt ett antal kriterier på fysiska miljöer för att stödja innovativa processer.

Metoden inkluderade studier av agtech-relaterade miljöer som vi med facit i hand visste har genererat innovation – men också intressanta miljöer från andra sektorer. Exempel på begrepp vi använde i analysen var moodboard. En moodboard brukar uttryckas i form av ett kollage med texter, materialprover, foton, skisser och musik. Kollaget beskriver stämningen eller känslan hos en plats eller i en rumsmiljö.

Ett annat exempel är begreppet neurodesign, som handlar kopplingen mellan arbetsmiljöer och dess design å ena sidan och vad som sker i våra hjärnor å andra sidan – och efter att våra sinnen tar in visuella intryck, dofter och ljud med mera från en miljö.

Innovationsrum

Innovation definierades i detta projekt som utveckling av något principiellt nytt som vinner insteg på marknader. Fysiska miljöer kan stimulera både utveckling och insteg. I projektet ingick ett experiment som handlade om att skapa ett innovationsrum. Men i projektet analyserades också hur miljöer kan stimulera insteg och spridning av innovationer. Sålunda kan en utställningshall – eller mässmontrar – få potentiella användare att intressera sig för ett nytt koncept.

Samarbetspartners

Projektet skedde inom Agtech 2030 och var ett samarbete mellan House by Stark, Väderstad, Sankt Kors Fastighets och Linköpings universitet, men även Crearum medverkade.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg