Välkommen på en fullspäckad dag med inspiration för teknik- och affärsutveckling i lantbruksföretaget!

Vi har bjudit in en hel rad inspirerande personer som alla presenterar olika exempel på kunskap och erfarenheter möjliga att inspireras av och att tillämpa i företaget detta och kommande lantbruksår. Allt för att ge fortsatt kraft åt lantbruksföretagens lönsamhet och därmed lantbrukets samhällsviktiga utveckling! Det handlar om tekniker, energilösningar, affärsmodeller och goda exempel, möjliga att agera på och skapa affärer och nya lösningar i närtid.

PROGRAM 

09.30-10.00 Registrering och kaffe, mingel i minimässan
10.00-10.15 Välkomna, introduktion
LRF, Vreta Kluster, Agtech Sweden
10.15-10.45  Trender och omvärldshändelser i lantbruket i Europa och våra grannländer – Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Irland, Ukraina
Anna Nilsson, chefredaktör, LRF Media

10.45-11.00 PAUS
11.00-12.00 Välj en av tre parallella sessioner

AFFÄRSUTVECKLING 1

 • Går det att förbättra lönsamheten – möjligheter och begränsningar
  – Torbjörn Tagesson, professor företagsekonomi, Linköpings universitet 
 • Strategier för långsiktig företagsutveckling 
  – Carl Gudmundsson, lantbrukare, Kryger Sverige AB

TEKNIK 1

”The future of farming.”
Under denna rubrik gör Mats Tykesson, Managing Director på Kverneland Group Sverige AB, en internationell utblick över lantbruksteknikens utveckling. Kverneland är idag är en del av Kubota och båda bolagen har legat i absolut framkant inom lantbrukstekniken. Exempelvis har Kubota redan sålt flera tusen lantbruksrobotar. Med sin erfarenhet och möjlighet till internationell utblick kommer Mats att ge exempel på både lanserad teknik och teknik som ligger i pipeline i branschen.

 • Kan ny teknik locka fer sysselsatta till min näring eller kanske t.o.m. ersätta oss?
  Vi behöver locka fler till vår bransch och hur gör vi det? Kan investeringar i teknik göra det mer attraktivt att arbeta med våra djur och maskiner och vad krävs av våra medarbetare då? Kan vi tom investera i teknik så vi minskar vårt behov av medarbetare?  Det är frågor jag tänker att vi diskuterar under mitt föredrag.
  Jeanette Blackert, lantbrukare från Blackerts Gårdsgris

ENERGI 1

 • Småskaliga solcellsparker i egen ägo – teknik, lönsamhet, finansieringsformer och regler
  – Lars Andrén, Drivkraft
 • Energilagring via batterier och lönsammare sätt att sälja stödtjänster
  – Arne Andersson, Energiexpert, Mathias Eriksson,  Sun4Energy, Johan Lindman, Energy Director

12.15-13.00 LUNCH & Mingel i minimässan
13.00-14.00  Välj en av tre parallella sessioner

AFFÄRSUTVECKLING 2

 • Omtumlande tider i Europa, jordbruket i stormens öga – Jordbruksintressen, handelspolitik och klimatutmaningar
  – Henric Oscarsson, Ludvig & Co
 • Lönsamhet viktigare än maxproduktion – konkreta tips för genomlysning av företagets ekonomi
  – Sture Gustavsson, SGMA

TEKNIK 2

 • Behovsdriven teknikutveckling – några exempel på innovationsprojekt
  Axel Lagerfelt driver tillsammans med sin familj gården Tolefors, en mil väster om Linköping. I sitt föredrag kommer han att presentera olika innovationer som antingen blivit realiserade eller än så länge står på att göra listan. Innovationerna har ofta prägel av miljö och energi.
 • Hur ny teknik revolutionerar lantbruket: En glimt av framtidens jordbruk
  Redan idag är det moderna lantbruket fullt av ny teknik. Samtidigt finns ny teknik som inte ännu kommit i bruk. I sitt föredrag ger Per Frankelius och Karolina Muhrman exempel på teknik som kan revolutionera det på lång sikt. Eller vad sägs om optiska magnetfält för att detektera nervsystemet hos kor eller behandling av utsäde med Pulsed Electric Field (PEF) för att främja grödans tolerans mot torka?

ENERGI 2

 • Beprövad NASA-teknologi ger minskad dieselförbrukning med 5-10%
  – Bengt Selvert, Lowenergy
 • Bli självförsörjande på kväve med flytgödsel, luft och el
  – Trond Lund, N2 Applied

14.00-14.15 PAUS
14.15-14.45  Nya affärsmöjligheter för lantbruksföretaget – TBD
14.45-15.15 Summering och avslut
15.15-15.45 Fika och fortsatt mingel i minmässan

Anmäl dig här!