Lantbruken i Sverige blir allt större till ytan och flera gårdar/fält som ligger utspridda brukas ofta tillsammans under ett brukningscentrum. Att skörda de olika fälten i den mest optimala ordningen och vid bästa möjliga tidpunkten kan ha stor ekonomisk betydelse.

Henric Andersson vid ett bord med en kaffekvarn och Agatlampa
Henric Andersson med kaffekvarn och Agatlampa 1 aug IMG_1853 (kopia)

Analys av vattenhalt från fältprover med klassisk och beprövad teknik.

Digital tvilling av grödans utveckling

Vädret under skördeperioden i Sverige kan vara ojämnt med korta perioder av uppehållsväder då tröskning behöver göras. De ökande priserna på energi för att ytterligare torka den bärgade skörden gör det allt viktigare att kunna skörda rätt fält vid rätt tillfälle.

Driftsledare på större lantbruk behöver enkelt kunna veta spannmålskärnornas vattenhalt på fältet inför och under skördeperioden som ofta är den mest hektiska perioden på året. Med stora maskiner och slimmad personalstyrka vill man slippa att regelbundet köra runt för att manuellt mäta grödans vattenhalt på varje fält. Man efterfrågar något sätt att i realtid kunna känna till grödans vattenhalt på distans.

Innovationen man siktade på i detta projekt innebär att kombinera mjukvara med sensordata för att beräkna vattenhalten i växande gröda. Med en lokal väderstation, en databas och algoritmer har projektet utvecklat en modell (digital tvilling) av grödans utveckling. Genom detta kan lantbruksföretag få hjälp med information om den växande grödans vattenhalt och ge ett stöd för att fatta bra beslut om bästa skördetidpunkt. Projektet har utvecklat en indikator för fjärranalys av mognad i växande gröda som dels visar grödans aktuella vattenhalt, dels en prognos för vattenhalt den kommande veckan.

Samarbetspartners

Projektet ägde rum inom Agtech 2030 och genomfördes av Envinn i samarbete med Institutionen för systemteknik (ISY) och med utgångspunkt i dialoger med teamet på Rotenbergs säteri.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden