Loading Events
This event has passed.

Smart farming 2024 kommer till nyköping, 9 Februari – en heldag med fokus på lantbruk och vatten, som är årets tema. 

Sakkunniga från olika segment av området kommer finnas på plats, bland annat Per Frankelius och Karolina Muhrman från Agtech som kommer prata om innovationer inom lantbrukets vatten. Detta i kombination med intressanta föreläsningar som spänner från det större perspektivet ner till konkreta åtgärder på gårdsnivå. 

Kostnad: 500 kr + moms lant- och skogsbrukare, 700 kr + moms övriga

Program:

8:30–9:00 KAFFE OCH REGISTRERING

Vatten – nationella ambitioner och strategier
Emma Nohrén, (MP), ordf. Miljö- & jordbruksutskottet 

Jordbrukets vattenhushållning och förändring med klimat
Jennie Barron, professor, SLU

Vad kostar jordbrukets gröna omställning?
Markus Hoffman, hållbarhetsexpert, LRF

Tidigare erfarenheter och pågående fältförsök med bevattning
Ingrid Wesström, universitetslektor, SLU

Lokala vattenåtgärder i lantbruket
Jenny Jochnick, vatten- och miljörådgivare, Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund

Lönsamheten i vattenåtgärder
Jon Wessling, vattenrådgivare, Hushållningssällskapet Samtal på scen – från forskning till praktik

12:00–13:00 LUNCH

Vatten i kött- och mjölkproduktionen
Ann-Catrin Markusson, produktionsrådgivare, VÄXA

Scenarier för framtidens klimat
Bodil Ståhl, Sakkunnig Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Samtal på scen – klimatanpassning i praktiken

WORKSHOP OCH FIKA

Vatten i livsmedelsproduktionen
Henrik Kihlberg, VD & delägare, Nils Oscar

Innovationer inom lantbrukets vatten – Agtech 2023
Per Frankelius, docent, Linköpings universitet
Karolina Muhrman, universitetslektor, Linköpings universitet

SAMMANFATTNING OCH AVSLUT

Go to Top