6 oktober 2023

Åhmans Traktorcentrum arrangerade en demodag på Vågerstad Gård den 29 september. Vågerstaddagen är en årlig händelse på den östgötska landsbygden och lockar många aktiva inom lantbruksbranschen. Agtech 2030 var på plats och visade bland annat upp några av de tester som görs tillsammans med Åhmans Traktorcentrum.

Visning av sensordata

Vågerstad Gård är en av Agtech 2030s testgårdar, och under Vågerstaddagen deltog Agtech 2030 som utställare och berättade om några av de tester som görs på gården. Inom ett projekt, tillsammans med Åhmans Traktorcentrum, har flera väderstationer med sensorer installerats runt ett experimentfält, som bland annat mäter:

  • Nederbörd
  • Vindhastighet
  • Vindriktning
  • Temperatur
  • Markfuktighet
  • Barometertryck

Vidare analyseras data från väderstationerna för att utvärdera funktionen hos olika typer av teknik och användarnyttan.

Under dagen presenterades även bilder av jordens undre lager. Bilderna är framtagna från data som har inhämtats genom Topsoil Mapper på ett av Vågerstad Gårds experimentfält. Topsoil Mapper är en kontaktfri sensor som bygger på elektromagnetisk induktion för estimering av konduktivitet, och den mäter relativ vattenhalt en bit ner i jorden. Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Åhmans Traktorcentrum, Kverneland, T-Kartor Geospatial och Geoprospectors inom ramen för Agtech 2030.

Uppskattad tillställning

Demodagen på Vågerstad Gård är en årlig tillställning som arrangerats i över 30 år av Åhmans Traktorcentrum, och lockar flera hundra besökare. Utöver en mängd fältstudier av bland annat skördetröskor, traktorer, plogar, kultivatorer och gödningsspridare är det en plats för samtal och möten bland maskiner och i grilltältet – en mötesplats för nya och gamla kontakter i branschen.

Åhmans Traktorcentrum är ett familjeföretag inom försäljning och service av lantbruks-, entreprenad, skog och grönytemaskiner. Deras tjänster omfattar hela Östergötland och även norra delar av Småland och de är återförsäljare av bland annat produkter från John Deere, Ljungbymaskin, Kverneland, Trejon och Kramer med fler.