13 juni 2024
Text från KSLA

Årets Caseutmaning, på KSLA den 11–12 oktober, innehåller inspirationsföreläsningar, studiebesök, grupparbeten och presentationer. Med stöd från projektgrupp och föreläsare arbetar deltagarna tillsammans för att nå en lösning på årets utmaning. Som avslutning presenteras resultatet av arbetet för intressenter inom området. Caseutmaningen ger dig möjlighet att utveckla ditt tänkande att hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Du får också tillfälle att bygga värdefulla relationer inför framtiden!

Både staten och civilsamhället bär ansvar för beredskap och beredskapsförhöjande lösningar. Försörjningssystemet förutsätter tillgång till insatsvaror samt fungerande produktion, distribution och handel. Det finns därför mycket utrymme för sårbarheter. Ny teknik kan vara beredskapshöjande men samtidigt skapa nya sårbarheter som måste hanteras och därför krävs kreativitet men också eftertanke om beredskapsförmågan ska höjas.

Årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser. Ditt uppdrag är att gruppvis med de andra deltagarna, lyfta fram förslag på lösningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar beredskap och försörjningsförmåga. För att lösa utmaningen behöver vi deltagare med olika kompetenser och bakgrunder, för att ni tillsammans, på ett nytänkande sätt, ska lösa situationen.

Caseutmaningen hålls på KSLA den 11 kl 9 till 12 oktober kl 17. Välkommen att ansöka till årets Caseutmaning du som är i slutet av din utbildning, nyutbildad eller i början av ditt arbetsliv.

Läs mer och anmäl dig här
  • Categories: Nyhet

    Agtech och AgroÖst på Brunnby Lantbruksdagar

  • Categories: Nyhet

    Bonadagen

  • Categories: Nyhet

    Almedalsveckan 2024