25 juli 2022

Mellansveriges största mötesplats för professionella lantbrukare, Brunnby Lantbrukardagar, samlar tusentals professionella lantbrukare för möten, kunskap och uppvisningar. Invigningstalet till årets efterlängtade mässa hölls av Agtech 2030s representant Per Frankelius.

Per Frankelius Brunnby Lantbrukardagar

Efter två års frånvaro arrangerades återigen Brunnby Lantbrukardagar. Den 6–7 juli samlades 5 436 lantbrukare på Brunnby Gård för att ta del av utställare, seminarier, maskin- och demoodlingar samt besöka det närliggande markvårdscentret.

Att årets mässa var efterlängtat märktes tydligt på stämningen:

– Brunnby Lantbrukardagar blev en succé, berättar Per Frankelius representant för Agtech 2030 vid Linköpings universitet. Man kände hur glada alla var för att få träffas och talas vid – och beskåda alla maskiner, lösningar och försöksodlingar, fortsätter han.

Agtech 2030 höll invigningstal på Brunnby Lantbrukardagar

Per var inte bara på plats för att känna in stämningen under mässan. Agtech 2030 fick nämligen äran att hålla årets invigningstal och givetvis var Per redo att anamma rollen. Talet gick under rubriken Lantbruket i en dramatisk värld: Vart är vi på väg? och lyfte aktuella och viktiga spaningar i branschen. Exempelvis att:

  • Ukrainas exporterade kalorier brukar räknas att mätta 400 miljoner människor, sedan kriget började har denna export påverkats stort
  • 1,6 miljarder människor i världen är inte garanterade att få mat för dagen
  • 40% av världens skördar går vi miste om på grund av växtsjukdomar
  • 6% av produktionsjordbrukets skördar går i genomsnitt förlorade på grund av markpackning

Under talet lyfte Per också de skenande priserna för både insatser inom lantbruket och priset på lantbrukets produkter.

– När priserna på alla insatser i lantbruket stiger till höga höjder samtidigt som priset på lantbrukets produkter också stiger, då blir det viktigt att vässa alla processer mot högsta möjliga precision och kvalitet, berättade Per.

Samtidigt som priserna skenar, ska lantbruket fortsätta att hantera och förhålla sig till både klimatförändringarna och Ukrainakriget. Omvärlden har skapat en ihållande känsla av oro för branschen, men Per kontrade med ett lugnande konstaterande:

– En orolig värld skapar också möjligheter. De nordiska länderna har en roll att fylla när södra Europa drabbas av torrare klimat, befolkningen bara växer och växer och krig och elände skapar hungersnöd i Afrika, Sri Lanka och på andra håll. Vägen framåt handlar om förbättringar och smart imitation men också innovation. För det sistnämnda krävs mer resurser, påpekade han.

För att möta lantbrukets gemensamma utmaningar krävs mer samarbete mellan aktörer och där spelar fältmässor som Brunnby Lantbrukardagar, en viktig roll för att simulera möten mellan olika aktörer.

Kontaktperson