4 juli

Den 28 – 29 juni var det dags för en av årets höjdpunkter, Borgeby Fältdagar!
20 100 personer besökte fältdagarna och dess 438 utställare, däribland Agtech 2030. Temat för året var energi och ekonomi.  Detta hade Agtech 2030 tagit fasta på i vårt seminarium med rubriken ”Kemisten talar: El eller icke-el, det är frågan!” som inledde mässans seminarier.

Glada seminariedeltagare under Borgeby Fältdagar

Från historien och in mot framtiden

Vi bjöd på en tidsresa bland olika energislag för att driva lantbruksmaskiner – från historien och in mot framtiden. Vi visade hur man från luften kan fånga de molekyler som behövs för att exempelvis kunna göra fossilfri diesel. Och på scenen pågick ett kemiexperiment där vi producerade vätgas genom elektrolys som sedan via en bränslecell drev en fläktmotor. Vårt budskap var att tekniken för fossilfri drivning redan finns och att det är annat som sätter käppar i hjulen. I panelen fanns Anders Folkelid (Sales Manager Tractor Sweden, CNH Industrial/New Holland), Peter Borring (Lantbrukare, Södra Karleby Frälsegård) samt Peter Reuterström (Lantbrukare, Stora Lövhulta gård). En central diskussion var hinder och möjligheter för olika sätt att driva traktorns motor. Anders Folkelid redogjorde bl.a. för de utmaningar som maskintillverkarna har när det gäller att typgodkänna maskiner, s.k. homologering. Peter Borring och Peter Reuterström pekade på att lantbrukare har en pressad ekonomi vilket kan vara ett hinder för omställning till fossilfria bränslen. Peter Reuterström reflekterade över kostnaderna och sa:

”Intresset för fossilfritt producerade produkter ökar hos våra kunder. Vi ser exempel på att inköpschefer blir överkörda av deras företagsledningar som väger imageeffekter högre än låga priser. Men det finns ett problem: När jordbruket ska ställa om från diesel till något annat kommer det kosta stora pengar och det gäller att lösa finansieringen. Extra mycket kostar det om vi inte kan köra med dieselmotorerna som de är utan behöver byta maskiner eller anpassa dom. Någon måste betala hela kostnaden och lantbrukaren kan inte ta största lasset”.

En lösning som diskuterades för att kunna fortsätta använda befintliga traktorer är att producera så kallat e-bränsle i form fossilfri diesel, genom att blanda koldioxid med vätgas som framställts av elektrolys av vatten. Denna diskussion väckte uppmärksamhet och har lyfts som ett intressant ämne av många som lyssnade på seminariet.

Karolinas molekyler

Agtechs monter

I Agtech 2030s monter visades bland annat produktion av vätgas och flera exempel på innovationsprojekt. Här fanns jordfuktsensor, ultrasonisk sensor, GPS-halsband för kor, fyrkantsbalk i höghållfast stål, Stirlingmotor, underjordisk bevattning, domkraftvågen Newton och vätgasfordon. Vi delade också ut enkät om olösta problem och innovationer samt info om vår öppna utlysning. Agtech 2030 nådde också en viktig milstolpe: Första kunden av vågdomkraften Newton: Anders Karlsson på Köinge Gästgivaregård. Därmed realiserades innovation då uppfinningen fann sin första kund.

Anders Karlsson Domkraftvågen Newton

Spännande diskussioner

Agtech 2030s monter var mycket välbesökt och det fördes många spännande diskussioner kring idéer om såväl behov som tänkbara nya innovationsprojekt. Team Agtech under Borgeby Fältdagar bestod av bland andra Kristian Pettersson, Oscar Spaak, Peter Borring och undertecknade.

Glada deltagare står utanför ett tält

Tack alla ni som deltog i vårt seminarium, besökte vår monter eller bjöd på intressanta samtal med oss i mässvimlet.

Karolina Murhman och Per Frankelius

Några fler bilder från Borgeby Fältdagar