Tidigare har man i Irland och USA lyckats med individigenkänning via ”face recognition” för kor. Det finns också behov av att kunna identifiera individer bland hästar i samband med exempelvis utfordring i hagar.

500 foton

Detta projekt formades för att undersöka möjligheten att åstadkomma individigenkänning av hästar genom AI-baserad ansiktsigenkänning. Mer specifikt handlade det om att nyttja neurala nätverk och då särskilt så kallade Convolutional Neural Network (CNN). Projektet inkluderade samarbete med hästverksamheten på Hollstad gård. Där fotograferades hästar från alla möjliga olika vinklar för att få ett underlag till att med artificiell intelligens och särskilt neurala nätverk se om ansiktsigenkänning är möjligt. Bilder togs såväl utomhus som inomhus. Slutsatsen var, efter utvärdering av alla datamängder baserat på 500 foton var att bästa resultatet åstadkoms genom en kombination av ”data augmentation” och drop-out”. Det här experimentet rapporterades fylligt i rapporten ”Face recognition of horses using convolutional neural network” av författarna Ina Eriksson, Tommy Granström och Petra Gunnarsdotter som publicerades i Agtech 2030:s skriftserie Agtech innovation. 

Projekt med delaktiga studenter

Projektet drevs inom ramen för Agtech 2030 i samarbete mellan 3 civilingenjörsstudenter inom Medieteknik och Hollstad gård.  

Projektdeltagare vid hästhage för att fotografera hästar
Projekt_AI_hästar_1okt2020_DSC_6217-1920 (kopia)

Fotografering av hästar på Hollstad Gård.

  • Categories: Evenemang

    5/6: Brand Bootcamp: Ny lagstiftning kring hållbarhetskommunikation

  • Categories: Nyhet

    Peter Borring om: Regenerativt Lantbruk

  • Categories: Evenemang

    15/5: Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad