Att vara mjölkko har jämförts med att springa ett maratonlopp om dagen. Om kornas andningsfrekvens börjar öka kan det vara en indikation på att ökad kylning behövs men det kan även ge tidiga indikationer på sjukdom hos djuren.

Minska värmestress hos mjölkkor

Genom att snabbt och effektivt kunna upptäcka en ökad andningsfrekvens kan lantbrukaren på ett tidigt stadie sätta igång fläktar och sprinklers eller sätta in åtgärder för att mildra sjukdom och minska smittspridning. Saab har utvecklat teknik för att med bildanalys mäta andningsfrekvens, som är en viktig vitalparameter inom sjukvård.

Idén bakom detta projekt var att denna teknik också skulle kunna tillämpas inom djurhållning. För en mjölkbonde är det exempelvis viktigt att hindra att korna får värmestress, då det minskar mjölkproduktionen avsevärt. Vreta utbildningscentrum lät projektet filma i kostallet och två examensarbetare från ett av civilingenjörsprogrammen vid Linköpings universitet visade att tekniken för att mäta andningsfrekvens fungerar. Det blev en del i analysen av ”Proof of concept”. Målsättningen är att fortsätta utveckla både tekniken och hur den används för att förbättra kornas välmående, produktivitet, fertilitet och resistens mot sjukdomar.

Samarbetspartners

Projektet var ett samarbete mellan flera delar inom Saab samt SLU och Linköpings universitet och drevs inom ramen för Agtech 2030. Inom Saab medverkade Innovation Greenhouse som fångar nya affärsmöjligheter, undersöker marknadens behov och tänkbara affärsmodeller, Saab Ventures som bland annat knoppar av bolag som ligger utanför Saabs kärnområden samt affärsområdet Dynamics med en sektion som arbetar med bildanalys.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden