19 oktober 2023

I FN-högkvarteret i New York, under Generalförsamlingens möten i september, stod ett Agtech 2030-projekt i rampljuset.

Peter Sävblom representerade Agtech 2030 och pitchade initiativets arbete inför FN i New York under Generalförsamlingens möten i september i år. Där träffade han högt uppsatta personer inom FN och Food and Agriculture Organization (FAO), FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske, inklusive deras generaldirektör Qu Dongyu.

Peter ingår i ett av de projekt som drivs i samarbete mellan Lunds universitet, Hushållningssällskapet, Linköpings universitet, T-Kartor Geospatial och Niftitech. Han sa att det som nu görs i deras projekt är bland det mest viktiga för den globala matförsörjningen. Att alla inser vikten av att kunna få ut mera grödor ur jorden, dels kunna effektivt få en kontinuerlig uppfattning om klimatförändringarna och dess effekter på jordbruket.

– Det är detta som också medför att vi fått ett stort intresse från FN som vi får just nu. Vi ligger alltså helt rätt i tiden, säger Peter.

Under sin vistelse i New York deltog Peter i flera betydelsefulla sidomöten där han bland annat träffade Lorant Caza från UNOOSA, United Nations Office for Outer Space samt William Kennedy från Operations, FNs generalsekretariat.

Peter Sävblom, med en lång karriär som advokat och omfattande erfarenhet av internationella organisationer, har varit kopplad till FN sedan 1979. Han fungerar som rådgivare till International Science Program (ISP) vid Uppsala universitet, en organisation som sedan 1961 har arbetat för att stödja svenska universitet. Peter har varit nyckeln till att öppna dörrarna för det svenska teamet inom ett Agtech 2030-projekt, inklusive AI-fältanalysen. Detta har lett till tre fysiska möten med FN, inklusive det senaste i New York, som hölls mellan flera digitala sammanträden.

Peter Sävblom

Peter Sävblom i New York i september 2023.