20 maj 2022

Prisbelönta Compaction Prevention System och Flexrow visas upp när representanter från Agtech 2030 deltar som utställare på den tyska växtodlingsmässan DLG Feldtage.

DLG Feldtage Aerial view 2018

Photo credits: DLG created by dji camera

Photo credit: DLG

Sedan 1988 har tyska DLG Feldtage arrangerats vartannat år för att samla växtodlingsexperter från både när och fjärran. Mässan lockar tusentals besökare och hundratals utställare. I år tar DLG Feldtage plats den 14–16 juni i Mannheim, Tyskland med temat My Crop production. My future.  Bland utställarna finns för första gången Agtech 2030.

En innovationsmiljö för morgondagens lantbruk

Som innovationsmiljö strävar Agtech 2030 att främja nyskapande idéer och genomförande av dem. Detta genom att bland annat skapa projekt där olika branscher och näringar samverkar. Två innovationer som har skapats via Agtech 2030 är Compaction Prevention System och Flexrow. 

Compaction Prevention System – innovationen som löser frågan om markpackning

Compaction Prevention System (CPS) är ett system som löser frågan om markpackning och bidrar till ett mer effektivt lantbruk. Systemet kan indikera om det är okej att köra på ett vist fällt även om det vid blott anblicken kan kännas riskabelt. Uppfinningen möjliggör kontinuerlig och automatisk indikering av förväntad markpackning. Lantbrukaren kan därmed i realtid fatta rätt beslut för att minska på markpackning.  

Hjärnan i systemet är en datorprocessor som löpande syntetiserar information om förväntad markpackning med hjälp av en unik algoritm. Syntetiseringen resulterar i ett markpackningsindex som styr en markpackningsindikator i form av en mätare för markpackningsrisken (som påminner om en hastighetsmätare) och kartor där man tydligt ser riskbilden på olika fält och olika delar av fält. 

Denna innovation har fått stor uppmärksamhet då systemet fick silvermedalj i Agritechnica Innovation Award – världens mest prestigefulla pris inom lantbruksteknisk. 

Flexrow – flygteknik applicerat i lantbruket

Flexrow är tekniken för optimalt radavstånd och ett mer effektivt jordbruk. Med en knapptryckning ställer Flexrow om såmaskinens radindelning för nästa gröda. Omställningen tar cirka tre till fyra minuter, vilket är en enorm tidsvinning då dagens såmaskiner kräver tid i verkstaden för att ställa om till olika radavstånd.  

Tekniken bakom innovationen var från början var tänkt för att styra vingklaffar inom flyget. Flexrow kan användas för sådd, gödning, radhackning och mekanisk ogräsbekämpning. 

Flexrow är framtaget inom Agtech 2030 i ett samarbete mellan Saab Ventures, Hushållningssällskapet och Linköpings universitet.

Agtech 2030 visar upp innovationerna på DLG Feldtage

I juni kommer alltså följande representanter från Agcteh 2030 att åka till Mannheim för att presentera Compaction Prevention System och Flexrow: Ulrik Lovang, Axel Lagerfält och Per Frankelius, Per Göransson, Magnus Landberg samt studenter från Linköpings Universitet.