8 januari

Agtech 2030 går in i en andra fas och byter i samband med detta namn till Agtech Sweden, som även passar bra med tanke på det internationella fokuset initiativet har fått på sistone.

Nu laddar vi för ett nytt och ännu starkare innovationsår!

Redan vid initiativets start planerades hur initiativets verksamhet skulle utvecklas från ett i huvudsak regionalt fokus i början till att alltmer verka nationellt och internationellt i takt med att initiativet växer. Agtech 2030 var inledningsnamnet för att markera kopplingen till Agenda 2030. Men då initiativet inte är ett projekt med ett slutdatum, utan har till syfte att utveckla en bestående innovationsplattform, fanns redan från starten planen att initiativet så småningom skulle byta namn till Agtech Sweden.

Under 2023 har Agtech 2030 verkat på alla nivåer – från FN och EU ner till det enskilda lantbruksföretaget, och haft verksamhet i flera länder, t.ex. Sydkorea, USA, Japan, Luxemburg, Holland, Danmark, Belgien och Norge.

Vi tog också lead på att anordna den svenska paviljongen vid Agritechnica i Hannover och fick med oss Business Sweden i det samarbetet. Vi är idag en ledande aktör i Sverige när det gäller frågor som rör agtech-innovation och har samarbeten med aktörer spridda över hela landet. Under den kommande fasen avser vi att utöka både vårt nationella och internationella arbete och det ligger därför rätt i tiden att byta namn nu, säger Karolina Muhrman.

– Vi kommer successivt att fasa ut vårt tidigare namn under 2024. Till en början behåller vi vår befintliga webbadress, men inom kort kommer även den ändras. Vår idé är samarbetsbaserad innovation och vi välkomnar alla som vill jobba tillsammans med oss för att utveckla ny teknik för ett hållbart lantbruk, säger Per Frankelius.

Stort tack till våra huvudfinansiärer Vinnova, Linköpings universitet och Region Östergötland! Tack också alla ni ca 100 organisationer som också medfinansierat verksamheten och gått in med stort engagemang i nära nog 60 innovationsprojekt. Resan har bara börjat!

Några glimtar från verksamheten under 2023 :