16 december

Agtech 2030 besökte mässan Agromek som ägde rum i slutet av november i Danmark. Där visade branschen upp det senaste inom lantbruket. I samband med mässan arrangerades även en internationell konferens på temat innovationer inom jordbruksteknik.

Nordeuropas största lantbruksmässa Agromek arrangerades 29 november–2 december i Herning, Danmark. I mer än 40 år har mässan samlat lantbruksindustrin, dess leverantörer, kunder och affärspartners. Här möts hela branschen, nätverk skapas, affärer sluts och inspiration och kunskap uppstår. I år deltog över 500 utställare inom sju olika sektorer vilka alla bjöd på nyheter inom en rad områden.

Bland robotar, drönare och artificiell intelligens

AgriRobot var en av utställarna och demonstrerade bland annat Lidar. Företaget utvecklar säkerhetssystem för robottillverkare, med en vision att kunna ersätta behovet av en operatör som övervakar robotar i fält. De tar teknik från självkörande bilar och sista-milen-robotar och anpassar till en jordbruksmiljö med växter, ogräs och hinder som boskap och maskinförare.

Gården Gyldensteen på danska Fyn var också på plats och berättade om projektet Square Meter Farming (SqM-Farm). Med hjälp av artificiell intelligens, baserad på data från sensorer på drönare, robotar och satelliter, vill de hjälpa lantbrukaren att optimera fältens avkastning. Där har drönarbaserad analys av fälten testats vilket innebär att drönare med kamerabaserade sensorer samlar in information om grödans hälsa och tillväxt på kvadratmeternivå under hela växtsäsongen. Ett beslutsstödsystem som tagits fram i projektet omvandlar och anpassar sedan den insamlade informationen, så att lantbrukaren exempelvis kan bestämma var och när ett visst fält ska behandlas mot angrepp. Projektet har en budget på ca 22 miljoner danska kronor och avslutas 2022.

Andra intressanta spaningar på mässan var:

  • Yaras fossilfria mineralgödsel.
  • Konceptet Yukon, från ukrainska Technopol, som med munstyckesförsedda rullar placerar flytande gödsel direkt under grödans rotsystem.
  • Elektriska kompakttraktorer från Farmtrac och Bobcat.
  • Dalbos Powerchain 800, en ny tallriksharv med kedjor för snabb och grund bearbetning.
  • Kuhns såmaskin Espro 600 och inte minst rampspridare.

Vetenskaplig konferens under mässan

I anslutning till Agromek arrangerade Nordic Association of Agricultural Science (NJF) den internationella vetenskapliga konferensen ”Advances and Innovations in Agricultural Engineering: The 4th NJF – EurAgEng – Agromek Joint Seminar” den 29–30 november.

Det var en intensiv konferens med fokus på flera aktuella områden inom lantbruksteknikens frontlinje. Ett tema handlade om innovation, sensorer, robotik, smart jordbruk och miljö. Andra områden var design, ergonomi, jordpackning, bildbehandling, säkerhet, big data, data science, drönare, navigation, logistik, hållbarhetsmål, GIS-kartläggning, rådgivning, ledning, utbildning, nätverk, Horizon Europe, artificiell intelligens, efter skörd-teknik, växtskydd, cirkulär ekonomi och klimatneutralt lantbruk.

Inledningstal om agtech som lösning på målkonflikter

Agtech 2030’s processledare Per Frankelius och Jonas Engström på RISE var inbjudna som inledningstalare och höll ett gemensamt föredrag under rubriken ”Can agtech innovation dissolve goal contradictions?”. Föredraget tog upp att jordbruket har haft en fantastisk produktivitetsutveckling, men trots alla framsteg står världen inför enorma utmaningar. Världens befolkning växer och med den ett ökat matbehov. Samtidigt som livsmedelsproduktionen behöver lyftas, finns det många andra typer av utmaningar för jordbruket, som hotad biologisk mångfald, klimatförändringar, markpackning, lönsamhet och spridning av djursjukdomar för att nämna några. Det finns även målkonflikter, som i ökad livsmedelsproduktion och mindre negativa klimatutsläpp.

För elektrifiering av arbetsmaskiner är den stora frågan hur maskinerna ska få tillgång till elektrisk energi. Arbetsmaskiner som har regelbundna pauser och arbetar nära elnätet kan laddas enkelt men maskiner inom jord- och skogsbruk som mestadels arbetar långt från nätet och tenderar att arbeta intensivt hela året, eller intensivt när det är säsong, är laddning inte ett alternativ. I ett projekt koordinerat av RISE är målet att utveckla och demonstrera ett modulärt batteribytessystem där batterierna inte sitter fast i en specifik maskin utan kan bytas vartefter det behövs. Batteriväxlingssystemet är en möjliggörare för fossilfria, elektriska, mobila arbetsmaskiner, speciellt inom jord- och skogsbruk, som syftar till att drastiskt minska arbetsmaskinernas miljö- och klimatpåverkan. Frankelius och Engström visar i sin presentation att innovationer i jordbruket behövs och för att de ska åstadkommas måste samhället investera i kollektiva innovationsmiljöer inklusive experimentanläggningar.

Läs mer om konferensen och se vilka som talade.

Foton av Per Frankelius