CYBERRISKER – VAD KAN DRABBA MIG SOM LANTBRUKARE?

Vi lever i en värld där andelen brott inom vår IT & informationsstruktur ökar. Vad är det som kan hända och hur drabbar det mig som enskild lantbrukare/företagare? Vi kommer under det här tillfället lyfta exempel på vad som hänt eller varit nära att hända, samt vilka konsekvenser det kan innebära.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt. Missa inte att vara med på denna serie. Vi som arrangerar det hela är de tre plattformarna Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden.

Evenemanget vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 27 februari via www.gronamoten.se. Länk och information sänds ut på förmiddagen samma dag som evenemanget är till den mailadress du anger vid anmälan. Varmt välkommen!

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala
lunchseminarier som består av 5 delar
med korta föreläsningar följt av diskussioner.
Var med redan från början.

15 februari – Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?
28 februari – Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?
12 mars – Grundläggande cyberhygien – Var börjar jag?
27 mars – Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter
18 april – Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Program

12.00 Välkommen!
Arrangörer från SmartAgri, Cyberly, Agtech Sweden och Madeleine Vendel, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna.

12.05 Marcus Nohlberg, Lektor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
Trender inom cybersäkerhet och vad kan hända en småföretagare.

12.20 Johannes Eriksson, Informations- och IT-säkerhetschef, Lantmännen
Hur kan den enskilda lantbrukaren minska sårbarheten inom svenskt jordbruk?

12.30 Jan Johansson, Senior forskare inom position, navigation och tid, RISE
Hur påverkas lantbruket av senaste tidens GPS-störningar?

12.40 Tid för frågor och diskussion

13.00 Avslut

Läs mer och anmäl dig här

Missade du detta seminarie? Lugn, du kan kolla på den i efterhand nedan.