Nätverksträff med temat: Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad.

Text från Linköping Science Park.

Genom att delta i nätverksträffen får du möjlighet att fördjupa din kunskap om lantbrukets utmaningar, nätverka med likasinnade teknikföretag, och interagera med lantbrukare. Evenemanget är en unik chans att utforska hur era lösningar kan spela en roll i att skapa ett mer hållbart lantbruk och hur ni kan dra nytta av nya affärsmöjligheter inom denna sektor.

Under lunchen kommer du få höra presentationer från SICK IVP och Hyggligt som berättar om sina verksamheter och hur de arbetar mot lantbrukssektorn. Oscar Spaak från innovationsplattformen Agtech Sweden kommer att ge en inflygning kring dagens och morgondagens tekniska lantbruksbransch och berätta om hur Agtech Sweden kan stötta företag som vill utveckla tjänster och produkter inom lantbruk.

Dagens lantbruk är en dynamisk och högteknologisk sektor som idag driver omfattande innovation, både nationellt och internationellt. Framsteg inom Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och andra teknikområden öppnar dörren för ett gemensamt arbete mot ett hållbart lantbruk. En hållbar lantbrukspraxis och säkerställande av matförsörjningen är högsta prioritet för företag såväl som för medborgare. Kanske har ditt företag redan utvecklat en lösning som kan tillämpas inom lantbruket?

Om ditt företag ännu inte har riktat in sig på lantbrukssektorn kan detta vara det tecken du har väntat på.

Dock upplever många, både lantbrukare och teknikutvecklande företag, svårigheter när det gäller att mötas och på riktigt skapa förståelse för hur tekniska lösningar kan bistå de utmaningar som finns idag. Med start i denna nätverksträff vill vi skapa en mötesplats för teknikföretag och lantbrukare. Här ges företag möjligheten att fördjupa sin förståelse för branschen, nätverka med andra företag som erbjuder tjänster och produkter inom området, samt direkt kommunicera med slutanvändarna och fysiskt besöka deras arbetsmiljöer.

Det här eventet är för dig som arbetar på ett utvecklande teknikbolag och som är nyfikna på att börja rikta era produkter och tjänster mot lantbruket. Din roll kan vara inom till exempel marknad/sälj, innovation eller produktutveckling, men självfallet är alla välkomna!

Talare

Edith Heppich
CEO and co-founder at Hyggligt

Joakim Delbom
General Manager SICK IVP AB

Tomas Hallin
International Key Account Manager SICK IVP

Oscar Spaak
Innovationsblockledare AI, Agtech Sweden

Anmäl dig här
  • Categories: Nyhet

    Nätverksträff: Navigera på dagens högteknologiska lantbruksmarknad

  • Categories: Evenemang

    5/6: Brand Bootcamp: Ny lagstiftning kring hållbarhetskommunikation

  • Categories: Nyhet

    Peter Borring om: Regenerativt Lantbruk